Main Menu
User Menu

Dankl von Kraśnik, Viktor

     
Příjmení:
Surname:
Dankl von Kraśnik
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Graf Dankl von Kraśnik
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
čestný doktor filosofie
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.09.1854 Udine /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.01.1941 Innsbruck /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 1. rakouské armády,
kancléř Vojenského řádu Marie Terezie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Člen panské sněmovny Říšské rady.
Držiteľ Komandérskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Dr. Carl Freiherrn von Bardoff :Der Militér-Maria Theresien Orden -) Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918 ) Vídeň 1944
URL : https://www.valka.cz/Dankl-von-Krasnik-Viktor-t24378#341841Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Dankl von Krasnik
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Graf Dankl von Kraśnik
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1874 poručík
DD.MM.1879 nadporučík
DD.MM.1884 kapitán
DD.MM.1891 major
DD.MM.1894 podplukovník
01.05.1897 plukovník
01.05.1903 generálmajor
01.11.1907 polní podmaršál
29.10.1912 generál jezdectva
09.05.1916 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1896-DD.10.1899 Náčelník štábu : 13. sbor
DD.08.1914-23.05.1915 Velitel : 1. armáda
24.05.1915-14.03.1916 Velitel : Velitelství zemské obrany v Tyrolsku
14.03.1916-18.06.1916 Velitel : 11. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Carl Freiherrn von Bardoff :Der Militér-Maria Theresien Orden -) Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918 ) Vídeň 1944
URL : https://www.valka.cz/Dankl-von-Krasnik-Viktor-t24378#422151Verze : 0
MOD
Generaloberst Viktor Graf Dankl von Kraśnik


generálplukovník Viktor hrabě Dankl von Kraśnik- narodil sa 18.9.1854 v Udine v Benátsku, ako syn armádneho kapitána z Viedne.


- po odchode otca do výslužby sa rodina odsťahovala do Gorice, v ktorej začal Dankl neskôr navštevovať nemecké gymnázium v Terste.


- po ukončení štúdia na gymnáziu odišiel v roku 1869 študovať do kadetnej školy v St.Poltene a ako 14-ročný chlapec nastúpil v roku 1870 do kurzu na vojenskej akadémii Márie Terézie vo Viedenskom Novom Meste.


- v roku 1874 nastúpil v hodnosti poručíka v 3.dragúnskom pluku kráľa Alberta, ktorý mal posádku v Enns.


- v rokoch 1877-1879 navštevoval vojenskú školu vo Viedni


- 1.12.1880 sa stal štábnym dôstojníkom 8.jazdeckej brigády v Prahe.


- v roku 1883 bol presunutý na hlavné veliteľstvo 32.pešej divízie v Budapešti.


- 1884 bol povýšený na štábneho kapitána.


- v nasledujúcich rokoch pracoval v rôznych štábnych funkciách vrátane práce na mapovaní Tyrolska a bol pridelený ako nadporučík k 11. hulánskeho pluku.


- v roku 1896 sa stal náčelníkom štábu XIII. zboru v Záhrebe.


- v roku 1899 stal náčelníkom ústredného úradu rakúsko-uhorského generálneho štábu vo Viedni.


- 16.5.1903 obdržal hodnosť generálmajora a bol menovaný veliteľom 66.pešej brigády v Komárne, ktorá bola súčasťou 33.pešej divízie Karola Edlera von Rezníček.


- v roku 1905 bol postavený do velenia 16.pešej brigády v Trentine.


-po ďalšom povýšení na feldmarschalleutnanta v 1907 bol menovaný za veliteľa 36.pešej divízie v Záhrebe.


- v roku 1912 sa stal veliteľom XIV. armádneho zboru so sídlom v Innsbrucku, ktorý mal zodpovednosť za rakúske Tyrolsko.


- ako generál jazdy /od 29.10.1912/ bol počas mobilizácie v roku 1914 menovaný za veliteľa 1.armády.


- s 1.armádou /I., V. a X. armádny zbor/ dosiahol prvé víťazstvo vo vojne, keď 23.-25.8.1914 porazil v bitke pri Krasniku v severnom Haliči 4.ruskú armádu.


- tri dni po bitke pri Krasniku Dankl obdržal Veliteľský kríž vojenského rádu Márie Terézie.
URL : https://www.valka.cz/Dankl-von-Krasnik-Viktor-t24378#90864Verze : 0
Pár drobností: - jeho protivníkem u Krasniku byl gen.Salza - velitel IV. ruské armády, on sám je r. 1915 velitelem na tyrolské frontě a r.1916 odchází do výslužby. A ještě jak vypadal v roce 1914 - viz foto
Dankl von Kraśnik, Viktor - Generaloberst baron Viktor von Dankl

Generaloberst baron Viktor von Dankl
URL : https://www.valka.cz/Dankl-von-Krasnik-Viktor-t24378#135267Verze : 0
Generál plukovník Viktor hrabě Dankl a jeho řády a vyznamenání .Pan Ewald Krauss v časopise Zeitschrift der Österrichischen Gesellschaft für Ordenskunde č. 5 ze srpna 2004 publikoval článek o dekoracích hraběte Dankla a podal i informaci o krádeži jeho osobních řádů .


Zásluhou Dr. Romana Jedličky a se souhlasem pana Krausse byl celý tento článek přeložen a publikován v našem časopise SIGNUM BRNO číslo 10 IV. řada v červnu roku 2005 .


Našim úkolem je doplnit informace o zásluhách tohoto schopného generála Rakousko – Uherské armády .


VOJENSKÁ KARIERA :


Poručík 1. září 1874
Nadporučík 1 . května 1879
Kapitán 1 . listopadu 1884
Major 1 . listopadu 1891
Podplukovník 1 . května 1894
Plukovník 1 . května 1897
Generálmajor 1 . května 1903
Polní podmaršálek 1 . listopadu 1907
Generál jízdy 29 . října 1912
Generálplukovník 5 . května 1916


DOMÁCÍ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ :


Jubielní pamětní medaile 1898
Vojenský služební odznak 3 . třídy 1899
Vojenský záslužný kříž 1899
Řád Železné koruny 3 . třídy 1903
Vojenský jubielní kříž 1908
Leopoldův řád – rytířský kříž 1909
Vojenský služební odznak 2 . třídy 1909
Leopoldův řád - velkokříž s válečnou dekorací ( 7 . prosince 1914)
Záslužná hvězda Červeného kříže 1 . třídy s válečnou dekorací 1915
Vojenská záslužná medaile s meči ( 2 . června 1916 )
Vojenský řád Marie Terezie – komander ( 180 promoce ) – 14 . srpna 1917


ZAHRANIČNÍ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ :


Pruský řád Koruny 3 . třídy 1889
Pruský řád Červené orlice 3 . třídy 1891
Srbský řád Takovo 2 . třídy 1898 ( zcizen)
Řád Rumunské hvězdy 2 . třídy 1901
Japonský řád Vycházejícího slunce 3 . třídy 1903
Pruský Železný kříž 1 . a 2 . třídy 1914
Řád Německých rytířů – Mariánský nákrční kříž 1915
Meklenburský Vojenský záslužný kříž 2 . třídy 1915
Bavorský Vojenský záslužný řád - velkokříž s meči 1916
Turecká Válečná medaile 1917 ( Železný půlměsíc )
Pruský Řád Červené orlice – velkokříž s meči 1917
Bulharský Řád sv. Alexandra – velkokříž s meči 1918 ( zcizen )
Bulharský řád Za statečnost –nákrční kříž 2 . třídy 1918 ( zcizen)
Turecký Řád Osmanie –klenot 1 . třídy s meči 1918 ( zcizen)


DALŠÍ TITULY A POCTY HRABĚTE DANKLA :


C. a k . skutečný tajný rada ( 4 . května 1912 )
Vrchní majitel pěšího pluku č . 53 ( říjen 1913 )
Čestný doktor filosofie University Insbruck ( prosinec 1915 )
Stav svobodných pánů ( dědičně ) s predikátem „ von Krasnik „ – 17 .srpna 1917
Člen panské sněmovny Říšské rady ( 19 . května 1917 )
Stav hraběcí – dědičně listopad 1918
Danklova ulice v Insbrucku
Danklova kasárna v Insbrucku


Závěrem lze říci , že generálplukovník hrabě Dankl byl vlastně prvním vítězícícm generálem ( Krasnik ) . Tímto vítězstvím získal slávu i popularitu , ale zároveň patři mezi zodpovědné generály , kteří měli odvahu odmítnout splnění nesmyslných úkolů ( ofenziva v Jižních Tyrolích .


Po válce Dankl opouští Tyroly , je činný i literárně a žil v Insbrucku ve vile v . Claudiastrasse . V blízkosti této vily se do dnešních dnů nalézá Danklova ulice . Po smrti polního maršála Konráda von Hötzendorf se hrabě Dankl stává kancléřem Vojenského řádu Marie Terezie . Tuto funkci vykonával až do roku 1938 . Zemřel v Insbrucku 8 . ledna 1941 a jeho pomník – velký bílý mramorový blok s pouhým nápisem „ DANKL „ se nalézá na jižní straně přímo u Wittenerského kostela .


Další literatura :
Dr. Carl Freiherrn von Bardoff :Der Militér-Maria Theresien Orden -) Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918 ) Vídeň 1944
URL : https://www.valka.cz/Dankl-von-Krasnik-Viktor-t24378#341819Verze : 0