Main Menu
User Menu

Wacquant - Geozelles, Johann Peter Theodor von

Wacquant - Geozelles, Johann Peter Theodor von

Johann Peter Theodor Freiherr von Wacquant - Geozelles

     
Příjmení:
Surname:
Wacquant - Geozelles
Jméno:
Given Name:
Johann Peter Theodor von
Jméno v originále:
Original Name:
Johann Peter Theodor Freiherr von Wacquant - Geozelles
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Polní zbrojmistr
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.05.1754 Lorraine
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.03.1844 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- prezident vojenského odvolacího soudu
- vojenský velitel Slezska
- guvernér (vice guvernér?) pevnosti Mainz
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zvláštní vyslanec ve Stuttgartu
- vyslanec v Kasselu
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.napoleon-series.org
URL : https://www.valka.cz/Wacquant-Geozelles-Johann-Peter-Theodor-von-t242987#671548Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wacquant - Geozelles
Jméno:
Given Name:
Johann Peter Theodor von
Jméno v originále:
Original Name:
Johann Peter Theodor Freiherr von Wacquant - Geozelles
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.05.1793 Major
06.08.1795 podplukovník
11.10.1800 plukovník
25.08.1809 Polní podmaršálek
08.03.1835 Polní zbrojmistr
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.1795

Řád za vojenské zásluhy - komandér
Military Merit Order - Commander
Militärverdienstorden Kommandeur
-

24.05.1809

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

DD.MM.1813

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1815

Civilní záslužný řád bavorské koruny, velkokříž
Order of Civile Merit of Bavarian Crown, Grandcross
Civil-Verdienstorden der Bayerischen Krone, Grosskreuze
-

DD.MM.1815

Řád Sv. Štěpána rytíř
Order of St. Stephen Knight
Sankt Stephans-Orden Ritter
-

DD.MM.1816

Řád železné koruny 1. třídy - řetěz
Order of Iron Crown 1st Class - Chain
Orden der Eisernen Krone Collane
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] DD.MM.1820

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

DD.MM.1839

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Vladimíra 2. třída s meči
Order of St. Vladimir 2nd Class with Swords
Орден Святого Владимира 2-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 2. třída
Order of Red Eagle 2nd Class
Roter Adler Orden 2. Klasse
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Řád Zlatého lva
Order of Golden Lion
Orden vom Goldenen Löwen
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Řád Pour la vertu militaire
Order Pour la vertu militaire
Orden Pour la vertu militaire
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Řád železné helmy
Order of Iron Helmet
Orden vom Eisernen Helm
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský řád Maximiliana Josefa komandér
Military Order of Maximilian Joseph Commander
Militär Max-Joseph-Orden Kommandeur
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.napoleon-series.org
URL : https://www.valka.cz/Wacquant-Geozelles-Johann-Peter-Theodor-von-t242987#671550Verze : 0
MOD
V nadcházející německé aukci se nabízejí hvězdy jeho řádů. Tímto způsobem se běžně nosily v 19. století.
Vyvolávací cena EUR 50 000,-.


Zdroj: www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Wacquant-Geozelles-Johann-Peter-Theodor-von-t242987#671552Verze : 2
MOD