Main Menu
User Menu

Ředitelství institucionální komunikace ministerstva obrany [2017- ]

Directorate of Institutional Communication of Defense

Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa

     
Název:
Name:
Ředitelství institucionální komunikace ministerstva obrany
Originální název:
Original Name:
Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.11.2017
Předchůdce:
Predecessor:
Kancelář komunikace ministerstva obrany
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.11.2017-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
24.11.2017-DD.MM.RRRR Madrid, Ministerstvo obrany
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rodríguez Vidales, Yolanda ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.11.2017-DD.MM.RRRR Ředitelství komunikace

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.defensa.gob.es
es.wikipedia.org
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-7184

URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-institucionalni-komunikace-ministerstva-obrany-2017-t242808#671016Verze : 2
MOD