Main Menu
User Menu

Koordinační komise pro mezinárodní aktivity ministerstva obrany [2009- ]

International Activity Coordination Commission of the Ministry of Defense

Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa

     
Název:
Name:
Koordinační komise pro mezinárodní aktivity ministerstva obrany
Originální název:
Original Name:
Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.07.2009
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
22.07.2009-DD.MM.RRRR Generální sekretariát obranní politiky
Dislokace:
Deployed:
22.07.2009-DD.MM.RRRR Madrid, Ministerstvo obrany
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR Martínez Núñez, Juan Francisco ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.infodefensa.com
www.defensa.gob.es
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Koordinacni-komise-pro-mezinarodni-aktivity-ministerstva-obrany-2009-t242802#670997Verze : 0
MOD