Main Menu
User Menu

Odznak odborného pěšáka

Expert Infantryman Badge

     
Název:
Name:
Odznak odborného pěšáka
Název v originále:
Original Name:
Expert Infantryman Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.11.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
- Voják musí splňovat testovací požadavky stanovené ministerstvem armády a musí mít vojenskou profesní specializaci v oboru řízení kariéry 11 (pěchota) nebo 18 (speciální síly), méně MOS 18D.
- pokud voják obdrží jak Odznak odborného pěšáka, tak Odznak bojového pěšáka, může na uniformě nosit jen jeden z nich, je na něm který
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-odborneho-pesaka-t242693#670680Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Odznak odborného pěšáka
Název v originále:
Original Name:
Expert Infantryman Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.11.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-odborneho-pesaka-t242693#670681Verze : 0
MOD

Požadavky (po roce 2000)
Základní vojenská pracovní specializace (MOS): kariérní řízení (CMF) série 11 (pěchota) nebo 18 (speciální síly), mimo 18Ds (zdravotnický seržant speciálních sil).


Fyzické požadavky: každý kandidát (bez ohledu na pohlaví či věk) musí provést 49 shybů, 59 sedů-lehů a uběhnout 4 míle za méně jak 32 minut.


Pozemní navigace: dokončit kurz denní a noční navigace za určité období.


Zručnost se zbraní: získat kvalifikaci "Experta" s jemu přidělenou zbraní, typicky M16/M4 + v případě minometčíků (MOS 11C) je kvalifikace "Experta" na minometu je dalším požadavkem.


Nucený pochod: dokončit 12 mílový pochod, nesouc pušku M4 a 35 liber zátěže + vybavení navíc až do hmotnosti 70 liber do 3 hodin.


individuální úkoly na čáře nebo na stanovištích, hodnocené prošel/neprošel. V této fázi se nachází přibližně 30-35 stanovišť. Kandidáti musí projít každým stanovištěm; pokud obdrží "neprošel" na první pokus, mají jednu pokus na opravu. Pokud obdrží podruhé "neprošel" na jakémkoliv stanovišti, test je ukončen. K tomu, pokud kandidát obdrží tři "neprošel" (i rozložené na tři stanoviště) tak test taktéž propadá. Všeobecně zde je mnoho stanovišť v následujících oblastech (méně častné/zaniklé úkoly kurzívou):


První pomoc
Chemické, Biologické, Radiologické, nukleární (CBRN) procedůry.
Volání o palbu (nepřímá palba), CAS (blízká letecká podpora) a útok zblízka.
Techniky pohybu pod palbou, maskování, signály rukama, odhady vzdálenosti a hlášení o kontaktu na vyšší velitelství.
Komunikace: oprávnění s polními rádii a procedurami ASIP, SINCGARS, MBITR nebo PRC-152
Čtení v mapě: rozpoznání terénu, topografie, používaní vojenské GPS
Používání zbraní: nabití, vybití, provádění kontrol funkcí, čištění, opravování závad, atd. s M9, M16/M4, M203, M249, M240B, M60, M2HB, Mk 19, AT4, Javelin; užívání ručního gratánu, Claymoru a protitankových min
dovednosti s používáním přístrojů pro noční vidění
dovednosti s nastřelováním
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-odborneho-pesaka-t242693#670684Verze : 0
MOD
Název
Name
Odznak odborného pěšáka
Expert Infantryman Badge
Expert Infantryman Badge
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Allen, Teddy Gray
DD.MM.RRRR Austin, Lloyd James
DD.MM.RRRR Bannister, Jeffrey L.
DD.MM.RRRR Bednarek, John Michael
DD.MM.RRRR Campbell, John Francis
DD.MM.RRRR Casey, George William Jr.
DD.MM.RRRR Clarke, Richard D.
DD.MM.RRRR Dailey, Daniel A.
DD.MM.RRRR Gilliland, James
DD.MM.RRRR Griffin, Benjamin S.
DD.MM.RRRR Ham, Carter F.
DD.MM.RRRR Howard, Robert Lewis
DD.MM.RRRR Huntoon, David Holmes
DD.MM.RRRR Milley, Mark Alexander
DD.MM.RRRR Mulholland, John F.
DD.MM.RRRR Otis, Glenn Kay
DD.MM.RRRR Petraeus, David Howell
DD.MM.RRRR Petry, Leroy Arthur
DD.MM.RRRR Powell, Colin Luther
DD.MM.RRRR Rodriguez, David M.
DD.MM.RRRR Soriano, Edward
DD.MM.RRRR Westmoreland, William Childs
Celkem : 22
URL : https://www.valka.cz/Odznak-odborneho-pesaka-t242693#670696Verze : 0
MOD