Main Menu
User Menu

Apanasenko, Josif Rodionovič

Iosif Rodionovich Apanasenko

Иосиф Родионович Апанасенко

     
Příjmení:
Surname:
Apanasenko
Jméno:
Given Name:
Josif Rodionovič
Jméno v originále:
Original Name:
Иосиф Родионович Апанасенко
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.04.1890 Mitrofanovskoje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.08.1943 Belgorod /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Dálnovýchodní front
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Apanasenko-Josif-Rodionovic-t24266#571916Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Apanasenko
Jméno:
Given Name:
Josif Rodionovič
Jméno v originále:
Original Name:
Иосиф Родионович Апанасенко
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1935 sborový velitel
DD.03.1939 armádny veliteľ 2. stupňa
04.06.1940 generálplukovník
22.02.1941 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1932-DD.10.1935 Velitel : 4. jezdecký sbor
14.01.1941-22.02.1941 Velitel : Dálnovýchodní front
22.02.1941-30.04.1943 Velitel : Dálnovýchodní front

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
udělen 3x

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Apanasenko-Josif-Rodionovic-t24266#571917Verze : 1
MOD
Armádní generál Josif Rodionovič Apanasenko


nar.: 1890
zemř.: 1943, BělgorodPůvodně nižší důstojník ruské císařské armády, v létě 1918 vstoupil do Rudé armády a během ruské občanské války velel postupně střelecké brigádě a jezdecké divizi, patřil mezi skupinu jezdeckých velitelů kolem Semjona Michajloviče Buďonného. Po skončení občanské války velel jezdecké divizi a jezdeckému sboru, v létě 1937 se stal zástupcem velitele Kyjevského vojenského okruhu a od dubna 1938 zastával funkci velitele Středoasijského vojenského okruhu, kde se podílel na represích velitelského sboru.


V lednu 1941 byl jmenován velitelem Dálnovýchodního frontu a od dubna 1941 zabezpečoval přesun části vojsk frontu na západ, přičemž na jejich místě vytvářel nové svazky z mobilizovaných záložníků. Po vypuknutí sovětsko-německé války byl pověřen zabezpečením oblasti Dálného východu proti případnému japonskému útoku, zároveň ale v letech 1941 a 1942 zabezpečoval výstavbu a výcvik nových jednotek a jejich přesun na frontu. V červnu 1943 byl na vlastní žádost poslán na frontu jako zástupce velitele Voroněžského frontu, padl v srpnu 1943 během bojových akcí u Bělgorodu.
URL : https://www.valka.cz/Apanasenko-Josif-Rodionovic-t24266#180256Verze : 0
MOD