Main Menu
User Menu

Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič

Konstantin Konstantinovich Rokossovskiy

Константин Константинович Рокоссовский

     
Příjmení:
Surname:
Rokossovskij
Jméno:
Given Name:
Konstantin Konstantinovič
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Константинович Рокоссовский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.12.1896 Varšava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.08.1968 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministr obrany Polska
Velitel 2. běloruského frontu
Velitel 1. běloruského frontu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Datum narození je uvedeno dle gregoriánského kalendáře / Date of birth is stated according to gregorian calendar
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#431846Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rokossovskij
Jméno:
Given Name:
Konstantin Konstantinovič
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Константинович Рокоссовский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1925 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR ?
04.06.1940 generálmajor
14.07.1941 generálporučík
15.01.1943 generálplukovník
28.04.1943 armádní generál
29.06.1944 Maršál Sovětského svazu
02.11.1949 Maršál Polska
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.05.1935-DD.11.1935 Velitel : 5. jezdecký sbor
DD.11.1935-22.07.1937 Velitel : 5. jezdecký sbor
DD.07.1940-09.12.1940 Velitel : 5. jezdecký sbor
28.11.1940-11.07.1941 Velitel : 9. mechanizovaný sbor
10.08.1941-DD.07.1942 Velitel : 16. armáda
14.07.1942-28.09.1942 Velitel : Brjanský front
30.09.1942-15.01.1943 Velitel : Donský front
15.01.1943-15.02.1943 Velitel : Donský front
15.02.1943-28.04.1943 Velitel : Střední front
28.04.1943-20.10.1943 Velitel : Střední front
20.10.1943-24.02.1944 Velitel : Běloruský front
24.02.1944-05.04.1944 Velitel : 1. běloruský front
05.04.1944-16.04.1944 Velitel : Běloruský front
16.04.1944-29.06.1944 Velitel : 1. běloruský front
29.06.1944-16.11.1944 Velitel : 1. běloruský front
17.11.1944-10.06.1945 Velitel : 2. běloruský front
10.06.1945-DD.10.1949 Velitel : Severní skupina vojsk
DD.MM.1949-DD.MM.1956 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

03.04.1920 -

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
№ 1717

21.06.1920 -

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
poradové číslo 2, Mb 250

22.02.1930

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
poradové číslo 3, Mb 68

16.08.1936

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

22.07.1941

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

02.01.1942

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

28.01.1943 -

Řád Suvorova 1. stupeň /1942-1943/
Order of Suvorov 1st Class /1942-1943/
Opден Суворова I степени
-

27.08.1943

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

29.07.1944

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

21.02.1945

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

30.03.1945

Řád vítězství
Order of the Victory
Орден „Победа“
No. 6

09.06.1945

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1945

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

26.12.1946

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

06.11.1947

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

22.02.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

20.12.1950

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

18.12.1957

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

07.05.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

20.12.1966

Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
-

22.02.1968

Řád říjnové revoluce
Order of October Revolution
Орден Октябрьской Революции
-

DD.MM.RRRR

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

Poznámka:
Note:
Datum narození je uvedeno dle gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Дуров, В.А.:, Стрекалов, Н.Н.: Орден Красного Знамени, «Discovery Press s.r.o.», ISBN 1-932525-32-7
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#431847Verze : 7
MOD
Narodil se 9. prosince 1896 ve městě Velikyje Luki v Pskovské oblasti v rodině železničáře. V první světové válce, které se zúčastnil jako kavalerista, dosáhl hodnosti poddůstojníka. V prosinci 1917 vstoupil do Rudé gardy a v letech občanské války velel eskadroně i jízdnímu pluku. Bojoval na Sibiři a Dálném východě u Východočínské železnice. Po absolvování velitelských kurzů kavalerie se v letech 1926 - 28 stal hlavním vojenským poradcem Mongolské lidové revoluční armády.


Po návratu do SSSR studoval na Vojenské akademii M. V. Frunzeho, kterou zakončil v roce 1929. Poté velel pluku a 5. samostatné Kubáňské jezdecké brigádě a od ledna 1930 Samarské jezdecké divizi. V roce 1936 byl jmenován velitelem 5. jezdeckého sboru. V letech stalinských represálií byl zatčen a obviněn ze špionáže a velezrady. Jen zázrakem se mu podařilo uniknout smrti a na osobní záruku maršála S. K. Timošenka byl na jaře 1940 propuštěn. Po uzdravení z pobytu ve vězení se v listopadu 1940 ujal velení 19. mechanizovaného sboru.


V letech Velké vlastenecké války velel nejprve 16. armádě, poté postupně Brjanskému, Donskému, Střednímu a 1. i 2. běloruskému frontu. Prokázal neobyčejné velitelské schopnosti a proto mu bylo svěřeno velení Přehlídce vítězství na Rudém náměstí 24. června 1945.


Po válce stanul v čele Severní skupiny vojsk, než byl v roce 1949 na žádost B. Bieruta vyslán do Polska, kde se ujal funkce ministra obrany. Po nástupu W. Gomulky byl jako představitel epochy "kultu osobnosti" ze své funkce odvolán a vrátil se do Moskvy. Tam nastoupil na místo náměstka ministra obrany a hlavního inspektora sovětské armády. V říjnu 1957 byl opět zbaven všech funkcí a odvelen na místo velitele Zakavkazského vojenského okruhu, ale již v lednu 1958 se do svých původních funkcí zase vrátil. Od roku 1962 až do své smrti v srpnu 1968 pak byl členem skupiny Generálních inspektorů Ministerstva obrany SSSR.
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#90608Verze : 1