Main Menu
User Menu

Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič

Rokossovskiy, Konstantin Konstantinovich

Константин Константинович Рокоссовский

     
Příjmení:
Surname:
Rokossovskij
Jméno:
Given Name:
Konstantin Konstantinovič
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Константинович Рокоссовский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.12.1896 Varšava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.08.1968 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr obrany Polska
- velitel 2. běloruského frontu
- velitel 1. běloruského frontu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Datum narození je uvedeno dle gregoriánského kalendáře / Date of birth is stated according to gregorian calendar
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#431846Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rokossovskij
Jméno:
Given Name:
Konstantin Konstantinovič
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Константинович Рокоссовский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1925 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR ?
04.06.1940 generálmajor
14.07.1941 generálporučík
15.01.1943 generálplukovník
28.04.1943 armádní generál
29.06.1944 Maršál Sovětského svazu
02.11.1949 Maršál Polska
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.05.1935-DD.11.1935 Velitel : 5. jezdecký sbor
DD.11.1935-22.07.1937 Velitel : 5. jezdecký sbor
DD.07.1940-09.12.1940 Velitel : 5. jezdecký sbor
28.11.1940-11.07.1941 Velitel : 9. mechanizovaný sbor
10.08.1941-DD.07.1942 Velitel : 16. armáda
14.07.1942-28.09.1942 Velitel : Brjanský front
30.09.1942-15.01.1943 Velitel : Donský front
15.01.1943-15.02.1943 Velitel : Donský front
15.02.1943-28.04.1943 Velitel : Střední front
28.04.1943-20.10.1943 Velitel : Střední front
20.10.1943-24.02.1944 Velitel : Běloruský front
24.02.1944-05.04.1944 Velitel : 1. běloruský front
05.04.1944-16.04.1944 Velitel : Běloruský front
16.04.1944-29.06.1944 Velitel : 1. běloruský front
29.06.1944-16.11.1944 Velitel : 1. běloruský front
17.11.1944-10.06.1945 Velitel : 2. běloruský front
10.06.1945-DD.10.1949 Velitel : Severní skupina vojsk
DD.MM.1949-DD.MM.1956 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

03.04.1920 -

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
№ 1717

21.06.1920 -

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
poradové číslo 2, Mb 250

22.02.1930

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
poradové číslo 3, Mb 68

16.08.1936

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

22.07.1941

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

02.01.1942

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

28.01.1943

Řád Suvorova 1. stupeň /1942-1943/
Order of Suvorov 1st Class /1942-1943/
Opден Суворова I степени
-

27.08.1943

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

29.07.1944

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

21.02.1945

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

30.03.1945

Řád vítězství
Order of the Victory
Орден „Победа“
No. 6

09.06.1945

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1945

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

26.12.1946

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

06.11.1947

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

22.02.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

20.12.1950

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

18.12.1957

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

07.05.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

20.12.1966

Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
-

22.02.1968

Řád říjnové revoluce
Order of October Revolution
Орден Октябрьской Революции
-

DD.MM.RRRR

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

Poznámka:
Note:
Datum narození je uvedeno dle gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Дуров, В.А.:, Стрекалов, Н.Н.: Орден Красного Знамени, «Discovery Press s.r.o.», ISBN 1-932525-32-7
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#431847Verze : 7
MOD
Narodil se 9. prosince 1896 ve městě Velikyje Luki v Pskovské oblasti v rodině železničáře. V první světové válce, které se zúčastnil jako kavalerista, dosáhl hodnosti poddůstojníka. V prosinci 1917 vstoupil do Rudé gardy a v letech občanské války velel eskadroně i jízdnímu pluku. Bojoval na Sibiři a Dálném východě u Východočínské železnice. Po absolvování velitelských kurzů kavalerie se v letech 1926 - 28 stal hlavním vojenským poradcem Mongolské lidové revoluční armády.


Po návratu do SSSR studoval na Vojenské akademii M. V. Frunzeho, kterou zakončil v roce 1929. Poté velel pluku a 5. samostatné Kubáňské jezdecké brigádě a od ledna 1930 Samarské jezdecké divizi. V roce 1936 byl jmenován velitelem 5. jezdeckého sboru. V letech stalinských represálií byl zatčen a obviněn ze špionáže a velezrady. Jen zázrakem se mu podařilo uniknout smrti a na osobní záruku maršála S. K. Timošenka byl na jaře 1940 propuštěn. Po uzdravení z pobytu ve vězení se v listopadu 1940 ujal velení 19. mechanizovaného sboru.


V letech Velké vlastenecké války velel nejprve 16. armádě, poté postupně Brjanskému, Donskému, Střednímu a 1. i 2. běloruskému frontu. Prokázal neobyčejné velitelské schopnosti a proto mu bylo svěřeno velení Přehlídce vítězství na Rudém náměstí 24. června 1945.


Po válce stanul v čele Severní skupiny vojsk, než byl v roce 1949 na žádost B. Bieruta vyslán do Polska, kde se ujal funkce ministra obrany. Po nástupu W. Gomulky byl jako představitel epochy "kultu osobnosti" ze své funkce odvolán a vrátil se do Moskvy. Tam nastoupil na místo náměstka ministra obrany a hlavního inspektora sovětské armády. V říjnu 1957 byl opět zbaven všech funkcí a odvelen na místo velitele Zakavkazského vojenského okruhu, ale již v lednu 1958 se do svých původních funkcí zase vrátil. Od roku 1962 až do své smrti v srpnu 1968 pak byl členem skupiny Generálních inspektorů Ministerstva obrany SSSR.
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#90608Verze : 1
Diskuse
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth: 21.12.1896 Varšava


Narodil se 9. prosince 1896 ve městě Velikyje Luki v Pskovské oblasti v rodině železničáře.


Podle většiny zdrojů se narodil ve Varšavě a jeho otec nebyl železničář... Ostatně, proč by si B. Bierut vyžádal zrovna jeho Wink.
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#632836Verze : 0

Citace - pilot.pirx :

Datum, místo narození:
Date and Place of Birth: 21.12.1896 Varšava

Narodil se 9. prosince 1896 ve městě Velikyje Luki v Pskovské oblasti v rodině železničáře.

Podle většiny zdrojů se narodil ve Varšavě a jeho otec nebyl železničář... Ostatně, proč by si B. Bierut vyžádal zrovna jeho Wink.

Nemusíte mít pravdu, tato věc je prostě nejistá. Operovat "většinou zdrojů" na internetu může být ošemetné.

2. Неопределенное место рождения
Константин Константинович родился 21 декабря 1896 года. Можно сказать, что мест рождения у Рокоссовского два. Во всех советских энциклопедиях и научных трудах указан город Великие Луки в Псковской области. Сам Рокоссовский в своих автобиографиях до 1945 года называл в качестве места рождения Варшаву. Однако в конце Великой Отечественной войны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, на его родине полагалось установить бронзовый бюст Героя. А ставить памятник советскому полководцу в формально независимой, хоть и "братской" Польше было неудобно. Поэтому для маршала "подобрали" новую Родину - на территории СССР.

Varšava je sice prvděpodobnější, ale...
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#632837Verze : 1
MOD
tak hlavne dokud se ty "vetsiny zdroju" ani neuvedou, tak se tu fakt nemame o cem bavit Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Rokossovskij-Konstantin-Konstantinovic-t24253#632838Verze : 0
MOD