Main Menu
User Menu

Divizní velitel

Division Commander

divízny veliteľ

Командир дивизии

Česky: Divizní velitel
English: Division Commander
По-русски: Командир дивизии
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Velitel
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Divizni-velitel-t241937#668992Verze : 1
MOD