Main Menu
User Menu

Viceadmirál

Vice Admiral

Вице-адмирал

Česky: Viceadmirál
English: Vice Admiral
По-русски: Вице-адмирал
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Viceadmirál
Link to the Dictionary Entry Vice Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Viceadmiral-t241903#668943Verze : 1
MOD