Main Menu
User Menu

Kontradmirál

Rear Admiral

Контр-адмирал

Česky: Kontradmirál
English: Rear Admiral
По-русски: Контр-адмирал
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kontradmirál
Link to the Dictionary Entry Rear Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t241902#668942Verze : 1
MOD