Sargon II.

Král Sargon II, asyrský panovník


vládl v letech 722 - 705 př. n. l.

O jeho původu nic nevíme, zmocnil se trůnu v roce 722 př. n. l. a sám píše o sobě jako o "legitimním králi" a o svých předchůdcích jako o "vládcích, jež kráčeli přede mnou". První dva roky po uchvácení asyrského trůnu byl plně zaměstnán upevňováním své pozice v samotné Asýrii, teprve na jaře 720 př. n. l. se vydal na jih, aby porazil Elamity a zmocnil se Babylonu. Porazit elamsko-babylonské síly se mu ale ani tehdy, ani v následujících deseti letech, nepodařilo.

Poté Sargon II. zaměřil svou expanzi na západ proti Damašku a Samaří, které se postavily proti Asýrii při tažení na Babylon. Dobyl Samaří, porazil Izraelské království, odkud deportoval na 30 tisíc zajatců a vtrhnul do Egypta. Když si podrobením nepřátel na západě uvolnil ruce, vtrhnul roku 716 př. n. l. do Urartu a Médie, které si podrobil v následujících dvou letech.

V roce 710 př. n. l. konečně vytáhl na Babylon, který padl do jeho rukou o rok později a prohlásil se babylonským králem. Z Babylonie poté deportoval přes 100 tisíc Aramejců a Chaldejců, aby tak předešel případným povstáním proti asyrské nadvládě.

Aby Sargon II. mohl spravovat tak rozsáhlou říši, byl nucen vybudovat dobře fungující systém silnic a poslů. Na hlavních cestách nechal v rozmezí jednodenních pochodů vybudovat poštovní stanice, určené k výměně mul a vozů pro spěšné posly. Asyrský systém se stal stal vzorem pro tolik obdivovaný systém komunikace perských králů.

Sargon II. se rozhodl vybudovat nové hlaní město - Chorsábád, jehož základy položil v roce 717. př. n. l. O jedenáct let později - roku 706 př. n. l. - bylo město slavnostně otevřeno. Rok po slavnostím otevření nové residence padl král Sargon II. při svém tažení na sever, kdesi v pohoří Taurus. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno, a to bylo přičítáno hněvu bohů za to, že přesunul své sídlo z posvátného Aššuru.

Sargon II. - Rekonstrukce Sargonova paláce z roku 1905
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38949895

Rekonstrukce Sargonova paláce z roku 1905
commons.wikimedia.org

Sargon II. - Ilustrace prohlášení Sargona za krále z 20. století
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115180968

Ilustrace prohlášení Sargona za krále z 20. století
commons.wikimedia.org

Sargon II. - Reliéf z Nimrúdu zobrazující pravděpodobného otce Sargona II Tiglat-Pilesera III (vpravo) a pravděpodobně také jeho pravděpodobného bratra Šalmanesera V (vlevo).
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72916130

Reliéf z Nimrúdu zobrazující pravděpodobného otce Sargona II Tiglat-Pilesera III (vpravo) a pravděpodobně také jeho pravděpodobného bratra Šalmanesera V (vlevo).
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Sargon II. - Alabastrový basreliéf z královského paláce Sargona II. v Chorsabadu. Irácké muzeum, Bagdád.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78780705

Alabastrový basreliéf z královského paláce Sargona II. v Chorsabadu. Irácké muzeum, Bagdád.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Sargon II. - Sargon II. a hodnostář. Reliéf z paláce Sargona II. v Dur Šarrukinu v Asýrii (dnes Chorsabád v Iráku).
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53024

Sargon II. a hodnostář. Reliéf z paláce Sargona II. v Dur Šarrukinu v Asýrii (dnes Chorsabád v Iráku).
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Sargon-II-t24185#90541 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více