Main Menu
User Menu

Müller, Karl Friedrich Max von

Kapitän zur See Karl Friedrich Max von Müller
(16.červen 1873 - 11.březen 1923)


Karl Müller se narodil 16.června 1873 v Hannoveru jako syn plukovníka pruské armády.Po absolvování gymnázia v Hannoveru a později v Kielu, kam byl jeho otec přeložen, začal studovat na vojenské akademii v Plönu ve Šlesvicko-Holštýnsku. Na velikonoce roku 1891 přestoupil Müller k námořnictvu. Sloužil na školní lodi Stosch a později na fregatě Gneisenau. V říjnu 1894 se stal spojařským poručíkem na bitevní lodi Baden, později byl ve stejné funkci na sesterské lodi Sachsen. V roce 1898 byl povýšen na námořního podplukovníka a poslán na dělový člun Schwalbe do Německé východní Afriky (dnešní Tanzánie). Během služby onemocněl malárií, která ho trápila až do konce života. V roce 1900 se vrátil do Německa. V roce 1903 byl povýšen na kapitánporučíka. V té době sloužil jako dělostřelecký důstojník na bitevní lodi Kaiser Wilhelm II. Na podzim 1907 byl přidělen do štábu prince Jindřicha Pruského, který velel baltskému loďstvu a byl vysoce hodnocen svými nadřízenými. V prosinci 1908 byl povýšen na korvetního kapitána a převelen na říšské ministerstvo námořnictva do Berlína, kde byl vysoce ceněn. Zvláště Alfrédem von Tirpitzem, který byl jeho politickým šéfem.Na jaře 1913 převzal velení lehkého křižníku SMS Emden. Müller se stal slavným při potlačování povstání v Nankingu. Stal se hrdinou neměckého tisku. Za svou statečnost dostal Řád královské koruny třetí třídy s meči.Dokonce hrabě von Spee, tehdejší velitel Východoasijské eskadry křižníků, pod kterou Emden spadal, ho doporučil k povýšení. V březnu 1914 se Müller stal fregatním kapitánem. Dne 4.října 1914 se mu podařilo zadržet a obsadit ruský poštovní parník Rjazaň. Emden ukončil svou pouť 9.11.1914, když najel na utesy u kokosových ostrový v Indickém oceánu při boji s australskou lodí HMAS Sydney. Müller se vrátil do Německa v listopadu 1918. Po značných sporech byl Müller oceněn vyznamenáním Pour le Merite a povýšen do hodnosti námořního kapitána (Kapitän zur See). Karl von Müller zemřel 11. března 1923 v Brunswicku, kde byl také zvolen do zemského parlamentu za Německou narodní stranu.
URL : https://www.valka.cz/Mueller-Karl-Friedrich-Max-von-t24177#90072Verze : 0
Fotografie fregatního kapitána Karl Friedrich Max von Müller z r. 1914 - velitele křižníku "Emden"
Pramen:
Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914; Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien / Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1915 ; str. 254
Müller, Karl Friedrich Max von - Fregatní kapitán Karl Friedrich Max von Müller

Fregatní kapitán Karl Friedrich Max von Müller
URL : https://www.valka.cz/Mueller-Karl-Friedrich-Max-von-t24177#135260Verze : 0