Main Menu
User Menu

Komandér letky

Flight Commander

Flight Commander

Česky: Komandér letky
English: Flight Commander
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komandér
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.12.1917 Collishaw, Raymond

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komander-letky-t241768#668704Verze : 1
MOD