Main Menu
User Menu

Komandér perutě

Squadron Commander

Squadron Commander

Česky: Komandér perutě
English: Squadron Commander
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komandér
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.10.1917 Graham, Ronald
11.03.1918 Travers, Herbert Gardner
DD.MM.RRRR Dunning, Edwin Harris

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komander-perute-t241767#668703Verze : 1
MOD