Main Menu
User Menu

Válka mýma očima – George Smith Patton Jr.

Diskuse
Kniha je výberom najzaujímavejších a najpútavejších častí denníka legendárneho amerického veliteľa - generála Georgea Smitha Pattona Jr. a listov, ktoré písal pre svoju manželku Beatrice. Denník končí v decembri 1945, iba niekoľko dní pred osudnou nehodou. Toto dielo začal Patton písať onedlho po ukončení vojny a po jeho smrti ho dokončili jeho najbližší príbuzní.


Prvá časť knihy sa zaoberá vylodeniami a následnými úspechmi v severnej Afrike a na Sicílii.
Druhá, najrozsiahlejšia časť knihy popisuje ťaženie 3. armády - boje vo Francúzsku, v Ardenách, koniec vojny v Nemecku a oslobodenie časti Československa.
Tretia časť obsahuje vlastné myšlienky generála Pattona o rôznych formách boja, velenia a niekoľko zaujímavých krátkych opisov spomienok.
Ďalej je v prílohe knihy obsiahnutých niekoľko smerníc a zloženie najdôležitejších bojových zoskupení, ktorým Patton počas vojny velil.


Dielo Válka mýma očima veľmi dobre vystihuje názory Georgea Smitha Pattona a dáva čitateľom možnosť, aby si vytvorili svoj vlastný názor o predstavách a myslení tohto vynikajúceho vojaka a veliteľa, ktorý neustále presadzoval útok, hlavne s použitím tankových síl, pri vzniku ktorých počas prvej svetovej vojny zohral rozhodujúcu úlohu. Túto svoju koncepciu bránil aj počas medzivojnových rokov a 2. svetová vojna potvrdila správnosť jeho názorov. Vďaka svojim bojovým úspechom a osobitosti sa určite zaraďuje medzi najzaujímavejších a najslávnejších vojenských veliteľov v histórii.
Táto kniha by určite nemala uniknúť pozornosti ľudí zaoberajúcich sa históriou 2. svetovej vojny a zaujme nielen priaznivcov americkej armády.


360 strán + 6 strán fotiek, Nakladatelství Svoboda, Praha 1992
ISBN 80-205-0236-X
Originál: War as I knew it, Houghton Mifflin Company, Boston 1975
URL : https://www.valka.cz/Valka-myma-ocima-George-Smith-Patton-Jr-t24167#89998Verze : 0
MOD