Main Menu
User Menu
Reklama

Poručík

Lieutenant

Lieutenant

Česky: Poručík
English: Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Porucik-t241483#668083Verze : 1
MOD
Reklama