Main Menu
User Menu

Těžká rota stíhačů tanků pozemního vojska 614 [1944-1945]

614th Heavy Army Tank Destroyer Company

schwere Heeres-Panzerjäger-Kompanie 614

     
Název:
Name:
Těžká rota stíhačů tanků pozemního vojska 614
Originální název:
Original Name:
schwere Heeres-Panzerjäger-Kompanie 614
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
2. rota Těžkého oddílu stíhačů tanků 653
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.12.1944-01.05.1945 4. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
15.12.1944-DD.01.1945 Konnak, Bernhard (Hauptmann)
DD.01.1945-01.05.1945 Ritter, Ernst (Hauptmann)
Výzbroj:
Armament:
15.12.1944-01.05.1945 Elefant Sd.Kfz.184
15.12.1944-01.05.1945 Bergepanzer Tiger (P)
Poznámka:
Note:
jednotka Generálního štábu (Heerestruppe)
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939
Thomas Anderson: Stíhač tanků Ferdinand/Elefant
Karlheinz Munch: The Combat History of German Heavy Anti-Tank Unit 653 in World War II
www.feldgrau.net
URL : https://www.valka.cz/Tezka-rota-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-614-1944-1945-t241462#667990Verze : 1
MOD
Během ústupových bojů v Haliči během července 1944 ztratil Těžký oddíl stíhačů tanků 653 většinu Elefantů. Podle hlášení z 1. srpna jednotka disponovala pouhými 12 stroji, většina z nich vyžadovala rozsáhlé opravy.

Protože bylo rozhodnuto o přezbrojení a přecvičení oddílu na Jagdtigery, byly 1. a 3. rota odveleny do výcvikového prostoru Fallingbostel a zbývající Elefanty obdržela 2. rota. Ta se přesunula do Krakova, kde měla proběhnout oprava techniky. Další dva stroje obdržela z Rakouska.

19. září 1944 byla 2. rota se 14 bojeschopnými stroji podřízena 17. armádě s rozkazem vybudovat obranná postavení mezi Krakovem a Tarnovem.

15. prosince byla dána k dispozici 4. tankové armádě a přejmenována na Těžkou rotu stíhačů tanků pozemního vojska 614.

Ve druhé polovině ledna 1945 během sovětské Viselsko-oderské operace ztratila rota při obranných bojích v prostoru města Kielce všechny Elefanty, většinu z nich nenávratně; pouze čtyři [a jeden vyprošťovací Bergepanzer Tiger (P)] byly v hlášeních z konce ledna vykazovány jako schopné opravy.

Další osudy jednotky jsou výmluvným svědectvím o agonii Velkoněmecké říše v předjaří posledního válečného roku.
6. února bylo rozhodnuto o přesunu do Stahnsdorfu v Německu k doplnění.
20. února byl vydán rozkaz k vyzbrojení 10 Elefanty, případně Jagdtigery.
25. února velitel roty, dislokované nyní západně od Wünsdorfu, uvádí v hlášení, že disponuje pouze 4 Elefanty, vyžadujícími opravy.
22. dubna 1945 se stala součástí improvizované bojové skupiny Kampfgruppe Ritter, hájící přístupové cesty k Zossenu.

Poté se rota zapojila do marné obrany Berlína:
- jeden Elefant byl kvůli mechanické poruše zanechán u Mittenwalde 30 km jihovýchodně od hlavního města;
- další Elefant zaujal palebné postavení v Klein Köris u křižovatky na Löpten, kde byl zničen;
- dva zbývající stroje se dostaly až do centra Berlína a zúčastnily se bojů na náměstí Karl-August-Platz a u kostela Nejsvětější Trojice, 1. května byly zajaty Rudou armádou.

Personálu podpůrných a zásobovacích součástí roty se podařilo uprchnout z Berlína až do Kielu, kde byl zajat Brity.

Thomas Anderson: Stíhač tanků Ferdinand/Elefant
Karlheinz Munch: The Combat History of German Heavy Anti-Tank Unit 653 in World War II
URL : https://www.valka.cz/Tezka-rota-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-614-1944-1945-t241462#668110Verze : 7
MOD
mikesresearch.com

Těžká rota stíhačů tanků pozemního vojska 614 [1944-1945] - Elefant opuštěný jižně od Berlína v dubnu 1945

Elefant opuštěný jižně od Berlína v dubnu 1945
URL : https://www.valka.cz/Tezka-rota-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-614-1944-1945-t241462#668112Verze : 0
MOD