Main Menu
User Menu

Generál armád Spojených států

General of the Armies of the United States

General of the Armies of the United States

Česky: Generál armád Spojených států
English: General of the Armies of the United States
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Armádní generál
Link to the Dictionary Entry General of the Army
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
03.09.1919 Pershing, John Joseph

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-armad-Spojenych-statu-t241411#667882Verze : 2
MOD