Main Menu
User Menu
Reklama

Beran, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Beran
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Beran
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.12.1887 Pracejovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.07.1954 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministerský předseda Československé republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- perzekuován nacisty i komunisty
- zemřel ve vězení
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Beran
URL : https://www.valka.cz/Beran-Rudolf-t24138#341970Verze : 0
Rudolf Beran – český agrárny politik, predseda vlády 1938-1939


nar.: 28.12.1887, Pracejovice (okr. Strakonice)
zomr.: 28.2.1954, väznica Leopoldov (okr. Trnava, Slovensko)


Rudolf Beran sa narodil v rodine maloroľníka a krčmára. V roku 1905 vyštudoval Vyššiu hospodársku školu v Strakoniciach a od roku 1906 pracuje v “Ústřední jednotě č. hospodářských společenstev″ a na sekretariáte agrárnej strany v Prahe. Od roku 1909 je tajomníkom Zväzu agrárneho dorastu (Svaz agrárního dorostu). Preukazuje mimoriadne organizačné schopnosti a stáva sa blízkym spolupracovníkom Antonína Švehlu. Od roku 1918 do 1933 je ústredným tajomníkom Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (agrárnej strany), pričom po ochorení Švehlu fakticky riadi vnútorný život strany. Od 1933 do 1935 je úradujúcim podpredsedom (místopředseda) agrárnej strany, v rokoch 1935-1938 jej predsedom. Poslancom Národného zhromaždenia (Národní shromáždění) je už od roku 1918, kedy ho strana vyslala do vtedy ešte Revolučného Národného zhromaždenia (Revolučního Národního shromáždění) a túto funkciu vykonáva až do marca 1939.

V rámci agrárnej strany patril v 30. rokoch spoločne s K. Kramářom k predstaviteľom tzv. protihradného krídla, kritizujúceho Benešovu vnútornú i zahraničnú politiku. V druhej polovici 30. rokov patrí k zástancom dohody a spolupráce so Sudetonemeckou stranou.

Na mníchovskej kapitulácii nemá výraznejší podiel, dostáva sa však po nej na čelo politického života. Dáva podnet na vytvorenie Strany národnej jednoty, v ktorej sa, s výnimkou sociálnej demokracie, zlúčili všetky vtedajšie české politické strany. Od novembra 1938 do marca 1939 je predsedom Strany národnej jednoty.

Dňa 1.12.1938 sa stáva predsedom vlády v tom čase už federalizovaného štátu majúceho nový názov – Česko-Slovensko. Vo vládnom prehlásení zdôrazňuje Beran význam autoritatívnej demokracie a má záujem nájsť nový vzťah k Nemecku.

Od 15.3. do 27.4.1939 je predsedom vlády protektorátu Čechy a Morava.

Po nástupe novej, Eliášovej, vlády odchádza z politického i verejného života a uchyľuje sa na svoj statok v Pracejoviciach, naďalej však udržiava kontakty s časťou protektorátnej reprezentácie ale i domáceho odboja (odbojová skupina Obrana národa), ktorý dokonca finančne podporuje.

V máji 1941 je zatknutý gestapom a v júni 1942 v Berlíne ľudovým súdom (Volksgericht) odsúdený na 10 rokov väzenia a 100.000 RM za napomáhanie k vlastizrade a nadržiavanie nepriateľovi. V decembri 1943 je prepustený do domáceho väzenia v Pracejoviciach, kde je 06. mája 1945 oslobodený Američanmi.

Po skončení vojny na základe dohody predstaviteľov londýnskej emigrácie a komunistickej emigrácie v Moskve nebola činnosť agrárnej strany povolená a Beran je už dňa 14.5.1945 zatknutý čs. bezpečnostnými orgánmi. Následne je obvinený z úkladov proti čs. štátu a kolaborácie s nemeckými okupantmi a v apríli 1947 odsúdený Národným súdom na 20 rokov ťažkého väzenia a prepadnutie majetku.

Zomiera vo väzení.

MALÍŘ, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
URL : https://www.valka.cz/Beran-Rudolf-t24138#89949Verze : 4
MOD