Main Menu
User Menu

Vilain XIIII, Charles Hippolyte

Charles Hippolyte Vilain XIIII

     
Příjmení:
Surname:
Vilain XIIII
Jméno:
Given Name:
Charles Hippolyte
Jméno v originále:
Original Name:
Charles Hippolyte Vilain XIIII
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vikomt
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.05.1796 Paříž
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.03.1873 Brusel
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- kongresman
- poslanec
- starosta Wetterenu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
nl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vilain-XIIII-Charles-Hippolyte-t241256#667443Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vilain XIIII
Jméno:
Given Name:
Charles Hippolyte
Jméno v originále:
Original Name:
Charles Hippolyte Vilain XIIII
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád sv. Januaria
Order of Saint Januarius
Insigne Real Ordine di San Gennaro
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž - 1. třída
Iron Cross - 1st Class
Croix de fer - 1. classe
-

DD.MM.RRRR

Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří komandér
Constantinian Order of St George Commander
Ordine costantiniano di San Giorgio commendatore
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
nl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vilain-XIIII-Charles-Hippolyte-t241256#667468Verze : 0
MOD