Main Menu
User Menu

Bartoš, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Bartoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor ve výslužbě
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.09.1910 Lanžhot /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.12.1998 New York
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel desantu CLAY
- poslanec Národního Shromáždění
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- perzekuován komunisty,
- emigroval do USA
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.lib.cas.cz/parasut/bartos_antonin.htm, http://www.vhu.cz/antonin-bartos/
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#341969Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Bartoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1929 gymnázium Břeclav (maturita)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
02.01.1941-15.03.1941 Škola pro důstojníky pěchoty
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.09.1945 kapitán pěchoty
29.01.1946 štábní kapitán
DD.MM.1946 major pěchoty
08.05.1993 generálmajor ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1947

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

19.01.1989

Vojenský kříž
Military Cross
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
http://www.vhu.cz/antonin-bartos/
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#614194Verze : 0
MOD
mjr. Antonín Bartoš (1910-1998) důstojník čs. armády, úředník, politik


- narozen 12.9.1910 v Lanžhotě, původně poštovní úředník

- 1940 - 10.3. - po okupaci odešel přes Slovensko do zahraničí
- 15.5. Agde – 4. kulometná rota 2. pěšího pluku, účastník bojů ve Francii, - 13.7. přijel lodí Rod el Farag do Anglie, zařazen u 2. roty 2. pěšího praporu

- 1944- 13.4. - vysazen do vlasti jako velitel desantu CLAY, v protektorátu působil až do osvobození

- 1945 – 48 poslanec NS za NSS

- 1948 - 25.2. - zatčen, podařilo se mu ale utéct a 27.2. 1948 uprchl do Rakouska, přes Švýcarsko odešel do Francie, člen zpravodajské skupiny gen. F. Moravce, kde řídil výcvik mladých vlastenců, vysílaných zpět do vlasti

- 1952 - od listopadu žil v USA, pracoval jako dělník a konstruktér v New Yorku

- zemřel 15. 12. 1998 v New Yorku
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#89765Verze : 1
Antonín Bartoš
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#93319Verze : 0
Československé občanství, které komunisté veliteli výsadku CLAY současně se všemi hodnostmi odebrali, mu nebylo navráceno ani po r. 1989 (viz pozdější příspěvek). Proto mjr. Antonín Bartoš, MC, ministrem obrany ČSFR Lubošem Dobrovským rozkazem z 22.5.1991 zamýšlené povýšení odmítl.
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#614190Verze : 2
V řádku "Důstojnické hodnosti" doporučuji odstranit záznam
"08.05.1993 generálmajor in memoriam", protože není pravdivý.
Za první, v r. 1993 měl mjr. Bartoš 5 let života před sebou, tedy mu tehdy nic nemohlo být uděleno "in memoriam"
Za druhé, mjr. Bartoš zásadně nepřijímal žádná povýšení, neboť mu republika přes jeho nemalou snahu občanství nevrátila. Domnívám se, že toto směl vzhledem k jeho zásluhám v boji za svobodu považovat za hrubý nevděk. Část jeho korespondence v této věci se dochovala a je uložena v MZM v Brně (Inv. č. S 15 361-3). Je v ní např. dopis Úřadu předsednictva vlády ČSFR ze dne 4. 6. 1990, jenž na Bartošovu žádost reaguje vyhýbavě. Zákony o navracení občanství vydané po r.1989 a jejich význam pro emigranty různých dob a občanství vyhodnotila v diplomové práci z r. 2006 Klára Poláčková (Katedra ústavního práva a politologie, PFMU Brno): https://is.muni.cz/th/ohlgb/Final.txt
Moje tvrzení dokládám dále jednak přílohou v příspěvku z před 17 dnů forum.valka.cz mým svědectvím prohlášení jeho syna, Antonína Bartoše ml. (bytem Springfield, VA), že jeho otec po r. 1989 nepřijal vůbec žádné povýšení vojenské hodnosti. Nic zaň nepřijali ani pozůstalí.[Dozvěděl jsem se to od Bartoše ml. v Blazicích dne 1.9.2018 u příležitosti odhalení pamětní tabule "CLAY-EVA a Blazice" a byl jsem o tom ujištěn i písemně.]
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#614849Verze : 2
Navrhuji doplnění data do seznamu vyznamenání:
Britský Válečný kříž (Military Cross) byl mjr. A. Bartošovi udělen na britském velvyslanectví ve Washingtonu, DC, dne 19. ledna 1989
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#614851Verze : 1
Navrhuji doplnění dat československých vyznamenání podle přiloženého dokumentu
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#614853Verze : 0
Antonín Bartoš a Radimír Kunc, Brno 1946: Clay-Eva volá Londýn! Opravené a doplněné vydání 2021(!): https://www.p3k.cz/ce.html
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Antonin-t24114#670220Verze : 1