Main Menu
User Menu

Technický seržant

Technical Sergeant

Technical Sergeant

Česky: Technický seržant
English: Technical Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.03.1942 Sarnoski, Joseph Raymond
13.01.1944 Conner, Garlin Murl
DD.MM.1944 Chilson, Llewellyn Morris
28.10.1947 Timmermann, Karl Henry
DD.MM.RRRR Anastasia, Albert
DD.MM.RRRR Coolidge, Charles Henry

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Technicky-serzant-t240946#666602Verze : 1
MOD