Main Menu
User Menu

Technický seržant

Technical Sergeant

Technical Sergeant

Česky: Technický seržant
English: Technical Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Anastasia, Albert

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Technicky-serzant-t240946#666602Verze : 1
MOD