Main Menu
User Menu

Hlavní seržant

Master Sergeant

Master Sergeant

Česky: Hlavní seržant
English: Master Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1951 Kouma, Ernest Richard
DD.MM.RRRR Chilson, Llewellyn Morris
DD.MM.RRRR Colalillo, Michael
DD.MM.RRRR Gilliland, James
DD.MM.RRRR Kviatek, Frank
DD.MM.RRRR McKinney, Gene C.
DD.MM.RRRR Payne, Thomas Patrick
DD.MM.RRRR Sarnoski, Joseph Raymond
DD.MM.RRRR Wheeler, Joshua Lloyd
DD.MM.RRRR Woodfill, Samuel

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-serzant-t240932#666583Verze : 1
MOD