Main Menu
User Menu

Seržant

Sergeant

Sergeant

Česky: Seržant
English: Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
13.12.1943 Murphy, Audie Leon
DD.MM.1944 Malarkey, Donald George
DD.MM.RRRR Gilliland, James
DD.MM.RRRR Powers, Darrell Cecil

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Serzant-t240919#666564Verze : 1
MOD