Main Menu
User Menu

Studijní velitelství vojenské jazykové školy [2003- ]

Military School of Languages Head of Studies

Jefatura de Estudios de la Escuela Militar de Idiomas

     
Název:
Name:
Studijní velitelství vojenské jazykové školy
Originální název:
Original Name:
Jefatura de Estudios de la Escuela Militar de Idiomas
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.03.2003
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
04.03.2003-DD.MM.RRRR Vojenská jazyková škola
Dislokace:
Deployed:
04.03.2003-DD.MM.RRRR Madrid, Centrální akademie obrany
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.03.2003-DD.MM.RRRR Katedra germánských jazyků
04.03.2003-DD.MM.RRRR Katedra románských jazyků
04.03.2003-DD.MM.RRRR Katedra semitských jazyků
04.03.2003-DD.MM.RRRR Katedra slovanských jazyků

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Studijni-velitelstvi-vojenske-jazykove-skoly-2003-t240882#666505Verze : 0
MOD