Main Menu
User Menu

Sosabowski, Stanisław

Stanisław Sosabowski

Brig. gen. Stanislaw Sosabowski, velitel 1. samostatné polské paradesantní brigády


(1892 - 1967)Narodil se 8. května 1892 v rodině železničáře v rakouském záboru Polska. Po maturitě studoval vysokou ekonomickou školu v Krakově. V té době mu zemřel otec a Stanislaw musel přerušit studia, aby se postaral o matku a čtyři sourozence. Ještě na střední škole se stal členem a posléze velitelem Střelecké družiny, zorganizoval také tajný vlastenecký spolek, který řídil až do roku 1913, kdy byl povolán do rakousko-uherské armády.


Na počátku první světové války nastopil již jako kaprál k 58. pěšímu pluku a prodělal bojový křest pod Přemyšlem. Zúčastnil se bojů v Dukelském průsmyku, průlomu fronty u Gorlice a ofenzívy mezi Lublašiní a Brestem. V polovině roku 1915 byl st. Seržant Sosabowski těžce raněn u řeky Lešno. Až do listopadu 1918 pak po vyléčení zůstal v Lublinu. Po válce se hlásil dobrovolně do tvořící se polské armády, získal hodnost majora, ale protože jeho zraněná noha nebyla ještě zcela zahojena, nemohl se zúčastnit polsko-sovětské války.


V roce 1922 začal studovat na Vysoké vojenské škole a poté pracoval v administrativě na generálním štábu. Roku 1928 byl povýšen na podplukovníka a jeho zdravotní stav mu dovolil vrátit se k bojovým jednotkám. Nejdříve velel praporu, poté byl zástupcem velitele 3. pěšího pluku v Bielsku-Bialej. Poté se roku 1930 vrátil na Vysokou vojenskou školu, aby zde učil logistiku. Mezi posluchači byl velmi oblíben.

Po přepadení Polska nacistickým Německem velel jednotkám pod Modlinem a při obraně hlavního města Varšavy. Za odvahu a prokázané vojenské umění mu byl udělen řád Virtuti Militari a to v den kapitulace Varšavy – 29. září 1939. V době okupace se zapojil do práce odbojových organizací na polském území. Byl vyslán jako zvláštní kurýr s falešnými doklady na jméno Emil Helm do Paříže. Ve Varšavě zanechal ženu a syna Stanislawa, studenta medicíny. Přes Rumunsko, Bulharsko a Řecko se nakonec dostal do Anglie, protože Francie 18. července 1940 kapitulovala. Zde se dozvěděl o formování 4. „kanadské“ pěší brigády z polských dobrovolníků a přijal v hodnosti plukovníka funkci jejího velitele.


V roce 1942 se stal velitelem 1. samostatné polské paradesantní brigády. Na podzim 1943 mu britská generalita nabídla funkci velitele britsko-polské divize v hodnosti brigádního generála, ale on odmítl. Po vypuknutí varšavského povstání chtěl se svou brigádou přijít na pomoc obráncům města, ale tento plán se ukázal vzhledem k situaci na frontách jako nereálný. 15. srpna byl povýšen na brigádního generála a jeho brigáda je zařazena do sestavy jednotek připravených provést operaci Market Garden – vysazení u Arnhemu. Operace začala 17. září, polská brigáda se měla připojit 21. září, ale zdrželo ji špatné počasí. Když byli Sosnowského muži 25. září konečně vysazeni, byla hlavní část britských sil u Arnhemu obklíčena a polští parašutisté byli shozeni do nepřátelských pozic, kde byli zmasakrováni. Po katastrofě u Arnhemu, na níž nenesl generál Sosabowski nejmenší vinu, byl jmenován inspektorem Pomocných a strážních jednotek.

V roce 1948 byl gen. Sosabowski demobilizován. V té době již byla s ním v Londýně i jeho žena se synem, neboť v Polsku byl Sosabowski spolu s dalšími 76 důstojníky bojujícími na Západě zbaven občanství.
Dalších 19 let pak pracoval nedaleko Londýna jako obyčejný dělník. Zemřel 25. září 1967.


V roce 1969 byla urna s jeho popelem převezena do Polska, kde byla podle jeho poslední vůle uložena na vojenském hřbitově ve Varšavě.
URL : https://www.valka.cz/Sosabowski-Stanislaw-t24076#89675Verze : 0