Main Menu
User Menu

Praporčík

Ensign

Česky:
Czech:
Praporčík
Anglicky:
English:
Ensign
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Enseigne
Německy / German - Fähnrich
Polsky / Polish - Chorąży
Rusky / Russian - Прапорщик
Slovensky / Slovak - Práporčík
Španělsky / Spanish - Alférez
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t240598#665864Verze : 0
MOD
Praporčík se vyskytuje či vyskytoval jako:

  • nejnižší důstojnická hodnost
  • jedna z nejvyšších poddůstojnických hodností
  • jedna z hodností pro důstojnické čekatele


V rámci jedné armády se průběhu doby mohla tato hodnost vyskytnout ve více jak jedné z výše uvedených funkcí.

Označení má v jednotlivých jazycích podobnou etymologii. Praporčík nosil v žoldnéřských armádách prapor (zástavu, praporec) setniny. Toto označení pro nejnižší důstojnickou hodnost převzala i císařská armáda a zůstalo i v době, kdy již prapor nosil poddůstojník ve funkci praporečníka. V císařské armádě byla tato důstojnická hodnost zrušena až v roce 1838. Hodnost podporučíka byla tehdy rozdělena na dvě platové třídy a dosavadní praporčíci byli převedeni do té nižší podporučické hodnosti (Unterleutnant niederer Gebührsklasse). Znovu se hodnost praporčíka objevila až v roce 1908, kdy nahradila hodnost kadeta-důstojnického zástupce (Kadett-Offizierstellvertreter).
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t240598#665867Verze : 6
MOD