Main Menu
User Menu

Vrchní šikovatel

Senior Field Sergeant

Oberfeldwebel

Česky: Vrchní šikovatel
English: Senior Field Sergeant
Deutsch: Oberfeldwebel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Šikovatel
Link to the Dictionary Entry Field Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-sikovatel-t240145#664552Verze : 2
MOD