Main Menu
User Menu
Armování


1.Kovová výztuž ( nejčastěji válcované ocelové pruty) vložená do betonu pro zesílení jeho pevnosti a pružností (železobeton).


2. Obezdění nějakého zemního pevnostního prvku zdivem (cihlovým, kamenným či betonovým) pro upevnění jeho formy.


3. Opatření uskutečňovaná v pevnosti při její přípravě k obraně a nebo během obrany - výstavba polního opevnění, vyklízení okolí pro volný výstřel pevnostních zbraní, rozmisťování překážek.
URL : https://www.valka.cz/Armovani-t24010#89525Verze : 0