Main Menu
User Menu
Reklama

Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky [2016-]

Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic

Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
Poznámka:
Note:
Náhrada Pamätnej medaily náčelníka Generálneho štábu OSSR
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664054Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - I. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - I. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664056Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - II. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - II. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664057Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - III. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - III. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.2016
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664060Verze : 0
MOD
Podľa § 2 Výnosu ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015 a v súlade s § 154 ods. (2) písm. b) bod 3. sa Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom 01.01.2016 mení na Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Citace :

§ 5
(3) Vojenský kríž Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť
a) profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby pri významnom životnom jubileu alebo pri skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok alebo na starobný dôchodok, za úspešnú reprezentáciu Slovenskej re-publiky alebo ozbrojených síl, za mimoriadny prínos k rozvoju ozbrojených síl alebo za do-siahnutie mimoriadnych výsledkov pri plnení služobných úloh,
b) príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnemu občanovi Slovenskej re-publiky alebo cudzincovi, ktorí sa významným spôsobom podieľali na spolupráci s ozbroje-nými silami aj pri inej príležitosti ako je uvedené v písmene a).


Zdroj: Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV

 - Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/664053
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664055Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - I. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class I
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - I. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
23.03.2016 Gajdoš, Peter
03.06.2016 Muržic, Anton
01.07.2016 Kováč, Vladimír
21.12.2016 Gablech, Imrich
28.09.2017 Počurek, František
09.07.2020 Joch, Jindřich
10.12.2020 Navrátil, Karol
16.12.2022 Novosad, Ondřej
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664058Verze : 1
MOD
Název
Name
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - II. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class II
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - II. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
29.02.2016 Ličko, Daniel
25.04.2018 Joch, Jindřich
DD.05.2018 Macko, Pavel
22.06.2018 Krištofovič, Juraj
20.12.2019 Dreveňák, Ján
28.01.2021 Meliš, Tibor
29.01.2021 Kubáň, Vladimír
26.02.2021 Filip, Marián
26.02.2021 Milde, Slavomír
26.02.2021 Petrík, Roman
28.04.2022 Hrabáková, Elena
02.05.2022 Hausner, Josef
17.06.2022 Paňko, Jozef
DD.MM.RRRR Medveď, Ján
DD.MM.RRRR Novosad, Ondřej
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664059Verze : 1
MOD
Název
Name
Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - III. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class III
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - III. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.07.2016 Vojtek, Peter
26.07.2018 Korda, Alexander
12.10.2018 Kocian, Miroslav
01.07.2019 Dovhun, Ladislav
16.12.2019 Živčák, Peter
12.02.2020 Everard, James Rupert
22.01.2021 Ondrejka, Peter
28.01.2021 Vídenský, Milan
19.02.2021 Tanyasi, Patrik
25.02.2021 Fecko, František
26.02.2021 Bagačka, Ondrej
26.06.2022 Unzeitig, Tomáš
DD.MM.2022 Žilinčár, Milan
23.02.2023 - Krajčovič, Ján
30.03.2023 McGee, Joseph Patrick
DD.MM.RRRR Hrabáková, Elena
DD.MM.RRRR Kaše, Jan
DD.MM.RRRR Kríž, Peter
DD.MM.RRRR Medveď, Ján
DD.MM.RRRR Novosad, Ondřej
DD.MM.RRRR Remeš, Martin
DD.MM.RRRR Smolej, Vladimír
DD.MM.RRRR Tököly, Pavol
Celkem : 23
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-nacelnika-Generalniho-stabu-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2016-t240029#664061Verze : 0
MOD