Main Menu
User Menu
Reklama

Asarhaddon

Esarhaddon

Král Asarhaddon, asyrský panovník


- vládl v letech 680 - 669 př. n. l., otec Ašurbanipala
URL : https://www.valka.cz/Asarhaddon-t24002#89496Verze : 0
Asarhaddon byl nejmladší syn krále Sinacheriba. Následníkem trůnu se stal poté, co v roce 699 př. n. l. zmizel beze stopy nejstarší králův syn Aššur-nadín-šumi, odvlečený do Elamu. Proti tomu se postavil prostřední bratr Arda-Mulissi a na jaře 681 př. n. l. přinutil svého otce, aby Asarhaddona poslal do vyhnanství. Po zavraždění Sinacheriba vtáhl Asarhaddon do Ninive, posádka přešla na jeho stranu a jeho bratr uprchl z města.


Asarhaddon byl nemocný muž a trpěl depresemi, ze kterých mu pomáhala víra v proroctví. 18. května 681 př. n. l. si nechal sestavit horoskop, na základě kterého potom zcela změnil dosavadní politiku Asýrie vůči Babylonu. Nařídil město, zničené jeho otcem, obnovit znovu v plné kráse.


Se svými sousedy na východě však vedl dlouhé války. V roce 679 př. n. l. dorazil k hranicím Egypta, ale ovládnout ho se mu nepodařilo. Teprve při druhém tažení v roce 672 př. n. l. porazil armádu egyptského faraona Taharaky a 11. července 671 př. n. l. vstoupil v čele svých vojsk do Memfisu - hlavního města Egypta. Taharaka uprchl na jih a zanechal ve městě státní pokladnu, svůj harém i vlastního syna. Asarhaddon pak poklady, jichž se zmocnil, použil k výstavbě Babylonu. V Egyptě za sebe nechal vládnout dosazeného guvernéra a jeho úředníky.


Po smrti své ženy Asarhaddon rozdělil svou říši mezi své dva syny - Asýrii určil staršímu Aššurbanipalovi, Babylon mladšímu - Šamašukínovi.

V posledním období své vlády byl král nucen čelit domácímu spiknutí a nové válce s Egyptem, kde v roce 670 př. n. l. vypuklo povstání. Zatímco spiklence v Ninive král rozdrtil, tažení proti Egyptu se již nedožil, neboť 1. listopadu 669 př. n. l. podlehl nemoci. V tažení proti vzpouře krále Taharaky po něm pokračoval jeho starší syn - Aššurbanipal.
Asarhaddon - Novoasyrská říše v roce 671 př. n. l. po Asarhaddonově úspěšné invazi do Egypta.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=600659

Novoasyrská říše v roce 671 př. n. l. po Asarhaddonově úspěšné invazi do Egypta.
commons.wikimedia.org

Asarhaddon - Asarhaddon je uznán jako král Ninive
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76042431

Asarhaddon je uznán jako král Ninive
commons.wikimedia.org

Asarhaddon - Portrét v kameni
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18177653

Portrét v kameni
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Asarhaddon-t24002#89919Verze : 3