Aššurbanipal

Ashurbanipal

Král Aššurbanipal, asyrský panovník


- vládl v letech 668 - 630 př. n. l.

Nastoupil na asyrský trůn po svém otci Asarhaddonovi koncem roku 669 př. n. l. O dva roky později se rozhodl pokračovat v dobývání Egypta, které zahájil jeho otec. U Memfisu porazil faraóna Taharaku a donutil ho k útěku do Théb na jihu země. Sám Aššurbanipal se této výpravy nezúčastnil a celé tažení řídil z Ninive pomocí dokonale fungujícího systému jízdních kurýrů.

Ninive za jeho vlády vzkvétalo, vyrostlo zde mnoho staveb, mezi jinými významná knihovna s rozsáhlým archívem klínopisných textů, obsahujících téměř veškeré vědění té doby. Aššurbanipal sám sebe popisoval jako vědce, který umí řešit složité matematické úlohy, číst sumerské i akkadské texty. Jeho největší vášní však byl lov, což dokládá i text na slavném souboru reliéfů, jimiž nechal vyzdobit svůj palác, kde se praví: " Já Aššurbanipal, král světa, král Asýrie, jsem pro své královské potěšení šípem střelil hrůzného stepního lva, vypuštěného z klece. Ale to jej ještě neskolilo. Na příkaz boha Nergala, vládce stepi, který mne nadal mužnou silou, jsem tasil železný meč a probodl jej, takže vypustil duši."

V roce 664 př. n. l. zemřel faraon Taharaka a vládcem v Thébách se stal jeho synovec Tanutamón, který se ihned vydal na sever, aby dobyl zpět Memfis a vyhnal odtud Asyřany. V nilské deltě pak rozdrtil vojska asyrských vazalů zmocnil se Memfisu. Když se to dozvěděl Aššurbanipal, osobně vytáhl roku 657 př. n. l. v čele vojska do Egypta a Tanutamóna přiměl k útěku. Poté co se znovu zmocnil Memfisu, táhl na jih, vyplenil Théby a s velkou kořistí se vrátil do Ninive. V roce 653 př. n. l. podnikl tažení proti Elamu, jejího krále Teummana porazil u břehů řeky Ulai a jeho hlavu pak vystavil v Arbilu a Ninive.

Rovněž s Babylonem vedl Aššubanipal válku, když roku 652 př. n. l. povstal proti asyrské nadvládě s podporou Elamitů. Aššurbanipal roku 650 př. n. l. oblehl město a koncem roku 648 př. n. l. ho dobyl. Vzbouřence dal popravit a jejich rozčtvrcená těla hodil ptákům a rybám v Eufratu. Poté podnikl druhou výpravu proti Elamu - spojencům Babylonu, porazil je, dobyl a vyplenil Súsy, znesvětil a zhanobil hroby elamských králů a zem pak dal zasypat solí, aby se na ní nic neurodilo.

Za jeho vlády dosáhla Asyrská říše největšího územního rozsahu. Pro konec Aššurbanipalovy vlády chybí prameny, dokonce i datum smrti je nejisté. Předpokládá se že zemřel roku 627 př. n. l.

Aššurbanipal - Aššurbanipal se ženami, (mědiryt, 1588–1589)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43226622

Aššurbanipal se ženami, (mědiryt, 1588–1589)
commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Aššurbanipal, zakladatel Aššurbanipalovy knihovny, jediný vzdělaný asyrský král, na královském lovu
Aiwok, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14101545

Aššurbanipal, zakladatel Aššurbanipalovy knihovny, jediný vzdělaný asyrský král, na královském lovu
Aiwok, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Aššurbanipal na lovu, palácový reliéf z Ninive
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=611824

Aššurbanipal na lovu, palácový reliéf z Ninive
commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Hliněná klínopisná tabulka zobrazující novoasyrského krále Aššurbanipala jako velekněze
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=611822

Hliněná klínopisná tabulka zobrazující novoasyrského krále Aššurbanipala jako velekněze
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Assurbanipal-t23982#89494 Verze : 5
.
Aššurbanipal - Reliéf zobrazující útok Aššurbanipalovy armády na egyptské opevněné město, pravděpodobně Memfidu, během asyrského dobývání Egypta.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91393328

Reliéf zobrazující útok Aššurbanipalovy armády na egyptské opevněné město, pravděpodobně Memfidu, během asyrského dobývání Egypta.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg), CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Rásamský válec Aššurbanipala, nejúplnější kronika jeho vlády, obsahuje popis tažení do Egypta. Ninive, 643 př. n. l.
Anthony Huan, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91473384

Rásamský válec Aššurbanipala, nejúplnější kronika jeho vlády, obsahuje popis tažení do Egypta. Ninive, 643 př. n. l.
Anthony Huan, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Soubor reliéfů zobrazujících bitvu u Ulai mezi Asyřany a elamským králem Teummanem z roku 653 př. n. l.
Carole Raddato, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91446326

Soubor reliéfů zobrazujících bitvu u Ulai mezi Asyřany a elamským králem Teummanem z roku 653 př. n. l.
Carole Raddato, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Asyrští kopiníci na palácovém reliéfu z Ninive, 7. století př. n. l.
José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62861792

Asyrští kopiníci na palácovém reliéfu z Ninive, 7. století př. n. l.
José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Reliéf zobrazující Aššurbanipala na voze, jak si prohlíží kořist a zajatce z Babylonu.
Anthony Huan, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91473390

Reliéf zobrazující Aššurbanipala na voze, jak si prohlíží kořist a zajatce z Babylonu.
Anthony Huan, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Reliéf zobrazující Asyřany obléhající elamské město Hamanu v roce 646 př. n. l.
Anthony Huan, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91431686

Reliéf zobrazující Asyřany obléhající elamské město Hamanu v roce 646 př. n. l.
Anthony Huan, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Reliéf zobrazující Asyřany ničící Hamanu v roce 646 př. n. l.
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144796

Reliéf zobrazující Asyřany ničící Hamanu v roce 646 př. n. l.
CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Reliéf z Aššurbanipalova paláce zobrazující boje mezi Asyřany a Araby
Steve F-E-Cameron, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91457759

Reliéf z Aššurbanipalova paláce zobrazující boje mezi Asyřany a Araby
Steve F-E-Cameron, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Aššurbanipalova inskripce napsaná někdy po roce 646  př. n. l., týkající se obnovy chrámu zasvěceného Nabuovi.
Gary Todd, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84439169

Aššurbanipalova inskripce napsaná někdy po roce 646 př. n. l., týkající se obnovy chrámu zasvěceného Nabuovi.
Gary Todd, commons.wikimedia.org

Aššurbanipal - Část reliéfu Zahradní slavnost, zobrazující Aššurbanipala (vpravo) a jeho královnu Libbali-šarrat (vlevo).
Mary Harrsch, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85649789

Část reliéfu "Zahradní slavnost", zobrazující Aššurbanipala (vpravo) a jeho královnu Libbali-šarrat (vlevo).
Mary Harrsch, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Assurbanipal-t23982#750487 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více