Main Menu
User Menu

SOV - 9S457 (velitelské stanoviště PLRK S-300V )

9S457

9С457

     
Název:
Name:
9S457
Originální název:
Original Name:
9С457
Kategorie:
Category:
mobilní velitelské stanoviště pro protiletadlový systém S-300V
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
200+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1977
Obsluha:
Crew:
7
Složení:
Composition:
Podvozok: Objekt 834
Nástavba:

Hmotnost: 39 t
Délka: 12250 mm
Šířka: 3380 mm
Výška: 3270 mm
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Odvodené verzie:
- 9S457-1 - veliteľské stanovisko pre PLRK S-300V1
- 9S457M - veliteľské stanovisko pre PLRK S-300VM
Zdroje:
Sources:
https://pvo.guns.ru/s300v/s300v_1.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/9%D0%A1457

SOV - 9S457 (velitelské stanoviště PLRK S-300V ) - 9S457

9S457
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S457-velitelske-stanoviste-PLRK-S-300V-t239786#663089Verze : 3
MOD
Veliteľské stanovište 9S457 (9С457) je určené k riadeniu palebných prvkov protilietadlových oddielov systému S-300V pri samostatnej činnosti, ako aj pri riadení z nadriadeného automatizovaného systému velenia brigády PVO v režime protiraketovej i protilietadlovej obrany.

V režime protiraketovej obrany zabezpečuje veliteľské stanovište zachytenie a sledovanie bojových hlavíc rakiet "Pershing" a striel s plochou dráhou letu "SRAM" na základe údajov z rádiolokátora sektorového vyhľadávania "Imbir", pričom sú spracované údaje odosielané na stanicu navedenia rakiet 9S32 (9С32). Veliteľské stanovište riadi režim činnosti rádiolokátora sektorového vyhľadávania, na základe údajov od nadriadeného, alebo rádiolokátoru kruhového obzoru určuje sektor vyhľadávania cieľa a autonómne prideľuje jednotlivé ciele pre palebné prvky. Zabezpečuje výber postreľovaných cieľov na základe trajektórie letu a priestoru účinnej pôsobnosti systému.

V protilietadlovom režime riadi veliteľské stanovište maximálne 4 protilietadlové raketové komplety (každý so šiestimi cieľovými kanálmi) na základe údajov z rádiolokátora kruhového obzoru "Obzor-3" ("Обзор-3"). Veliteľské stanovište je schopné zobrazovať údaje o 200 vzdušných cieľoch vrátane aktívneho a pasívneho rušenia a sledovať trajektóriu 70 cieľov. Je schopné spracovať informáciu o cieľoch aj zo stanice navedenia rakiet 9S32 (9С32), prípadne od nadriadeného veľiteľského stanovišťa.

Veliteľské stanovište je schopné spracovať údaje o 24 cieľoch v priebehu troch sekúnd. Priemerný čas spracovania informácie od prijatia odrazených signálov prehľadovým rádiolokátorom (pri rýchlosti obnovy informácie 6s) do odoslanie informácie o postreľovanom cieli na palebný prvok je 17 s. Pri spracovaní informácie bojovej hlavice typu "LANCE" je diaľka postreľovania cieľa okolo 80-90 km.

Jednotlivé systémy veliteľského stanovišťa (výpočtová technika, spojovacie telekódové a hlasové prostriedky, indikátory vzdušnej situácie, pulty indikácie činnosti systému, navigačné systémy a systémy topopripojenia a orientácie, systémy zabezpešenia energie a systém ochrany proti zbraniam hromadného ničenia) sú umiestnené na pásovom podvozku "Objekt 834". Celková hmotnosť veliteľského stanovišťa dosahuje 39t. Obsluhu tvorí 7 osôb.

Zdroj: https://pvo.guns.ru/s300v/s300v_1.htm

SOV - 9S457 (velitelské stanoviště PLRK S-300V ) - 9S457

9S457
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S457-velitelske-stanoviste-PLRK-S-300V-t239786#154475Verze : 2
MOD