Main Menu
User Menu
Reklama

Správa inženýrské letecké služby [1990-1991]

Engineering Aviation Services Directorate of the Air Force and State Air Defense Command

     
Název:
Name:
Správa inženýrské letecké služby
Originální název:
Original Name:
Správa inženýrské letecké služby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1990
Předchůdce:
Predecessor:
Správa inženýrské letecké služby
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
Správa inženýrské letecké služby
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.05.1990-01.05.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.05.1990-01.05.1991 Stará Boleslav, Jaselská kasárna /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.05.1990-DD.MM.1990 Hryzák, Jaroslav1) (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Turek, Jaroslav1) (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

01.05.1990-01.05.1991
Poznámka:
Note:
1) zástupce náčelníka Správy letectva - hlavní inženýr letectva (HIL)
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ing. Augustin Vladovič
URL : https://www.valka.cz/Sprava-inzenyrske-letecke-sluzby-1990-1991-t239644#662617Verze : 2
MOD
PROSÍM DOPLNIT
velitel:
01.05.1990-DD.MM.1990 Hryzák, Jaroslav (plukovník)Ing.
(zástupce náčelníka Správy letectva - hlavní inženýr letectva; HIL)
DD.MM.1990-01.05.1991 Turek, Jaroslav (plukovník) Ing., CSc.,
(zástupce náčelníka Správy letectva - hlavní inženýr letectva; HIL)

Zdroj: Ing. Augustin Vladovič
URL : https://www.valka.cz/Sprava-inzenyrske-letecke-sluzby-1990-1991-t239644#663430Verze : 2