Main Menu
User Menu

Tanková a automobilní základna Vyškov [1973-1990]

Tank and Automobile Base Vyškov

     
Název:
Name:
Tanková a automobilní základna Vyškov
Originální název:
Original Name:
Tanková a automobilní základna Vyškov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1973
Předchůdce:
Predecessor:
Středisko pro ukládání a ošetřování tankové techniky
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1973-01.01.1990 Ústřední tanková a automobilní základna
Dislokace:
Deployed:
01.09.1973-01.01.1990 Vyškov, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1973-01.01.1990
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.09.1973-01.01.1990 VÚ 2982 Vyškov
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Tankova-a-automobilni-zakladna-Vyskov-1973-1990-t239556#662165Verze : 0
MOD