Svatá říše římská [1157-1512]

Holy Roman Empire
Sacrum Imperium Romanum / Heiliges Römisches Reich
     
Název:
Name:
Svatá říše římská Holy Roman Empire
Originální název:
Original Name:
Sacrum Imperium Romanum / Heiliges Römisches Reich
Hlavní město:
Capital:
- -
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie absolut monarchy
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled císařů / List of Emperor
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
- -
Rozloha:
Area:
- km2 - mi2
Geografická poloha:
Location:
- -
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
- -
Vznik:
Independence:
01.01.1157 přemenovaním z Římska říše
01.01.1157 renamed from Roman Empire
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1512 premenovaním na Svatá říše římská národa německého
DD.MM.1512 renamed to Holy Roman Empire of the German Nation
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
- -
Vlajka:
Flag:
1157-1401

1401-1512
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-1157-1512-t238481#659446 Verze : 0

Diskuse

Pracovný súčastí ktoré v rôznych obdobiach boli súčasťou ríše. Mnohé z tých veľkých, či inak dôležitých sú už založené ako samostatné sekcie.


Hrabství Mansfeldů / County of Mansfeld / Grafschaft Mansfeld, cca 1050 - 1069 (Saské vévodství) - 1580 (Saské kurfiřtství, Magdeburgské arcibiskupství). Dnes región Mansfelder Land v Sasku-Anhaltsku, známejše mestá Wittenberg, Eisleben, Mansfeld
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-1157-1512-t238481#713188 Verze : 1
Hrabství Mansfeldů - E, ne IE, rekl bych
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-1157-1512-t238481#713202 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více