Main Menu
User Menu

Ruger Super Redhawk Alaskan

     
Název:
Name:
Ruger Super Redhawk Alaskan
Originální název:
Original Name:
Ruger Super Redhawk Alaskan
Kategorie:
Category:
revolver
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Sturm Ruger & Co., Southport /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,502 kg
Ráže:
Calibre:
.454-in, .480-in, .44-in
Náboj:
Cartridge:
480 Ruger, 44 Remington Magnum, 454 Casull
Délka:
Length:
190 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
64 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
typ spouště: dvojčinná (DA)
Zdroje:
Sources:
ruger.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruger_Super_Redhawk

URL : https://www.valka.cz/Ruger-Super-Redhawk-Alaskan-t238044#658240Verze : 0
MOD