Main Menu
User Menu
Reklama

Svobodník

Lance Corporal

Gefreiter

Česky: Svobodník
English: Lance Corporal
Deutsch: Gefreiter
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Svobodník
Link to the Dictionary Entry ranks
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Svobodnik-t236486#653598Verze : 1
MOD
Reklama