Main Menu
User Menu

Generálplukovník

Colonel General

Generaloberst

Česky: Generálplukovník
English: Colonel General
Deutsch: Generaloberst
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálplukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.04.1936 Göring, Hermann Wilhelm
01.11.1938 Milch, Erhard
19.07.1940 Grauert, Ulrich
19.07.1940 Keller, Alfred
19.07.1940 Stumpff, Hans-Jürgen
19.07.1940 Udet, Ernst
19.07.1940 Weise, Hubert
01.02.1942 von Richthofen, Wolfram
16.02.1943 Loerzer, Bruno
16.02.1943 von Greim, Robert
01.03.1944 Dessloch, Otto
13.07.1944 Student, Kurt Arthur Benno
22.07.1944 Korten, Günther

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalplukovnik-t236079#652605Verze : 3
MOD