Main Menu
User Menu

Vrchní kriminální tajemník

Senior Criminal Secretary

Kriminalobersekretär

Automaticky vytvořený seznam držitelů včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti
An automatically generated list of holders including persons later promoted to a higher rank

  • Více informací o hodnosti


URL : https://www.valka.cz/Vrchni-kriminalni-tajemnik-t235993#652411Verze : 3
MOD