Main Menu
User Menu

Komise pro Španělskou vojenskou historii [1980- ]

Commission of Spanish Military History

Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI)

     
Název:
Name:
Komise pro Španělskou vojenskou historii
Originální název:
Original Name:
Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1980
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR Vyšší středisko pro studie národní obrany
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR Madrid, CESEDEN
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.defensa.gob.es/ceseden/cehismi/

URL : https://www.valka.cz/Komise-pro-Spanelskou-vojenskou-historii-1980-t235627#651411Verze : 0
MOD