Main Menu
User Menu

Španělský institut strategických studií [1970- ]

Spanish Institute for Strategic Studies

Instituto Español de Estudios Estratégicos

     
Název:
Name:
Španělský institut strategických studií
Originální název:
Original Name:
Instituto Español de Estudios Estratégicos
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.04.1970
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.04.1970-DD.MM.1996 Vyšší středisko pro studie národní obrany
DD.MM.1996-DD.MM.2000 Generální ředitelství pro obrannou politiku
DD.MM.2000-DD.MM.RRRR Generální ředitelství pro institucionální vztahy obrany
Dislokace:
Deployed:
30.04.1970-DD.MM.RRRR Madrid, CESEDEN
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.ieee.es/quienes-somos/historia/
www.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/Spanelsky-institut-strategickych-studii-1970-t235625#651409Verze : 0
MOD