Main Menu
User Menu

Jurík, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Jurík
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Jurík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.01.1920 Dedinka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.11.1998 Dedinka /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-veliteľ Posádkové správy Bratislava
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Jurik-Jozef-t235547#651162Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jurík
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Jurík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1950-DD.MM.1952 Vojenská akademie
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Vojenská akadémia generálneho štábu K.J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1974-DD.MM.1974 vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia generálneho štábu K.J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.03.1947 nadporučík
25.02.1951 kapitán
03.07.1953 major
28.04.1955 podplukovník
05.10.1961 plukovník
01.05.1970 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-01.05.1970 Velitel : Zpravodajská správa
01.05.1970-DD.11.1970 Velitel : Zpravodajská správa
01.09.1972-DD.11.1977 Velitel : Vysoká vojenská škola pozemního vojska
DD.11.1977-DD.12.1985 Velitel : Posádková správa Bratislava

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.1948

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1959

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

03.05.1968

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
číslo matriky 11090

DD.MM.1981

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

01.10.1984

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 7407

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Jurik-Jozef-t235547#651163Verze : 0
MOD