Main Menu
User Menu
Reklama

První poručík

First Lieutenant

First Lieutenant

Česky: První poručík
English: First Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo První poručík
Link to the Dictionary Entry First Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Prvni-porucik-t235317#667870Verze : 2
MOD
Reklama