Main Menu
User Menu

Řád Sowathara [1923]

Order of Sowathara

     
Název:
Name:
Řád Sowathara
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkokdůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649973Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sowathara - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Vyobrazený exemplář byl udělen Zdeňkovi Fierlingerovi.
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649974Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sowathara - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649978Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sowathara - komandér
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649979Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sowathara - důstojník
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649980Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sowathara - rytíř
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.medals.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649981Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sowathara - velkokříž
Order of Sowathara - Grandcross
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Fierlinger, Zdeněk
DD.MM.RRRR Norodom, Sihanouk
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649982Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sowathara - velkodůstojník
Order of Sowathara - Grandofficer
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649983Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sowathara - komandér
Order of Sowathara - Commander
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649984Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sowathara - důstojník
Order of Sowathara - Officer
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649985Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sowathara - rytíř
Order of Sowathara - Knight
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sowathara-1923-t235252#649986Verze : 0
MOD