Main Menu
User Menu

Poručík

Second Lieutenant

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Poručík
Generálská skupina:
Generals Group:
Vzdušné sily USA
Datum vzniku:
Established:
18.09.1947
Předchůdce:
Preceding Rank:
Poručík (Pozemní síly USA)
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Nadporučík
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Hlavní rotmistr Letectva
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Poručík (pozemné sily)
Poručík (Námořní pěchota)
Námořní praporčík (Námořnictvo)
Námořní praporčík (Pobřežní stráž)
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
Poznámka:
Note:
Kód hodnosti v rámci NATO: OF-1a
Kód hodnosti mimo NATO: O-1
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_lieutenant

Poručík - nárameník Poručíka (USAF)

nárameník Poručíka (USAF)
URL CZ: https://www.valka.cz/Porucik-t235225#649865Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Second-Lieutenant-t235225#649865Version : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Porucik-t235225#650253Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Second-Lieutenant-t235225#650253Version : 0