Main Menu
User Menu

Nadporučík

First Lieutenant

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Nadporučík
Generálská skupina:
Generals Group:
Vzdušné sily USA
Datum vzniku:
Established:
18.09.1947
Předchůdce:
Preceding Rank:
Nadporučík (Pozemní síly USA)
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Kapitán
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Poručík
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Nadporučík (pozemné sily)
Nadporučík (Námořní pěchota)
Námořní poručík (Námořnictvo)
Námořní poručík (Pobřežní stráž)
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
Poznámka:
Note:
Kód hodnosti v rámci NATO: OF-1
Kód hodnosti mimo NATO: O-2
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/First_lieutenant

Nadporučík - nárameník Nadporučíka (USAF)

nárameník Nadporučíka (USAF)
URL CZ: https://www.valka.cz/Nadporucik-t235224#649864Verze : 6
URL EN: https://www.armedconflicts.com/First-Lieutenant-t235224#649864Version : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Nadporucik-t235224#650256Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/First-Lieutenant-t235224#650256Version : 0