Main Menu
User Menu
     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Major
Generálská skupina:
Generals Group:
Vzdušné sily USA
Datum vzniku:
Established:
18.09.1947
Předchůdce:
Preceding Rank:
Major (Pozemní síly USA)
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Podplukovník
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Kapitán
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Major (pozemné sily)
Major (Námořní pěchota)
Korvetní kapitán (Námořnictvo)
Korvetní kapitán (Pobřežní stráž)
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
Poznámka:
Note:
Kód hodnosti v rámci NATO: OF-3
Kód hodnosti mimo NATO: O-4
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org

Major - nárameník Majora (USAF)

nárameník Majora (USAF)
URL CZ: https://www.valka.cz/Major-t235222#649862Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Major-t235222#649862Version : 0