Main Menu
User Menu

Cobby, Arthur Henry

     
Příjmení:
Surname:
Cobby
Jméno:
Given Name:
Arthur Henry
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Henry "Harry" Cobby
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký komodor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.08.1894 Prahran, Victoria /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.11.1955 Heidelberg, Victoria /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 1. a 3. perutě RAAF
- velitel severovýchodní oblastního velitelství
- velitel prvního taktického letectva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nejúspěšnější letecké a balónové eso australského leteckého sboru (AFC) v 1. sv. v. s 29 sestřely [24 zničených (23 sám, 1 sdílel), 3 zničené v plamenech (sám) a 2 sražené do neřízeného pádu (sám)], z toho 5 balónů (sám, zničen)
- jediné balónové eso australského leteckého sboru
- stal se účastníkem Morotaiské vzpoury, kde 8 významných a zkušených pilotů, včetně Cliva Caldwella, hrozilo rezignací na protest proti přeřazení stíhacích perutí RAAF k útokům na pozemní cíle, při kterých utrpělo australské letectvo citelné ztráty za cenu jen relativně malých škod, Cobby musel uvolnit své místo někomu, kdo dokáže nastolit pořádek
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Cobby
https://en.wikipedia.org/wiki/Morotai_Mutiny
www.theaerodrome.com
https://vwma.org.au/explore/people/375398
https://warthunder.com/cz/news/892--cz
URL : https://www.valka.cz/Cobby-Arthur-Henry-t235177#649647Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Cobby
Jméno:
Given Name:
Arthur Henry
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Henry "Harry" Cobby
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1912 University College, Armadale
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1930 štábní kolej RAF
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1912 poručík
25.05.1918 kapitán
DD.MM.1921 nadporučík
DD.MM.1921 kapitán (čestný)
DD.MM.1927 major
01.05.1933 podplukovník
25.07.1940 plukovník
DD.07.1943 letecký komodor (dočas.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1912-DD.MM.RRRR 46. pěší pluk (Brightonští střelci)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 47. pěší pluk
23.12.1916-DD.MM.RRRR Australský letecký sbor
17.01.1917-14.05.1918 4. peruť AFC (pilot)
14.05.1918-DD.09.1918 4. peruť AFC (velitel letky)
DD.09.1918-DD.MM.RRRR instruktor
DD.MM.1921-DD.MM.RRRR Královské Australské letectvo
DD.MM.RRRR-01.07.1925 1. letecká výcviková škola
01.07.1925-DD.08.1926 1. peruť RAAF (velitel)
13.01.1930-22.11.1931 3. peruť RAAF (velitel)
DD.05.1933-DD.MM.1936 šéf rozdvědky RAAF
25.07.1940-25.08.1942 náborový velitel
25.08.1942-DD.11.1943 velitelství severovýchodní oblasti (velitel)
DD.12.1943-DD.08.1944 štábní škola RAAF (velitel)
DD.08.1944-10.05.1945 První Australské taktické letectvo
19.08.1946-DD.MM.RRRR propuštěn z letectva
Vyznamenání:
Awards:

02.07.1918

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k Záslužnému leteckému kříži - DFC v London Gazette z 3. srpna 1918
Nadpor. (dočas. Kapt.) Arthur Henry Cobby (Australian Flying Corps).
Prokázal se jako velmi statečný a úspěšní stíhač a velitel hlídky, šel skvělým příkladem peruti. Během několika posledních měsíců zničil množství nepřátelských balónů a aeroplánů.


21.09.1918

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k znovuudělení Záslužného leteckého kříže - DFC & bar v London Gazette z 21. září 1918
Nadpor. (Dočas./Kapt.) Arthur Henry Cobby, D.F.C. (Australian Flying Corps).
Důstojník, který je úspěšný jako velitel, nejen díky své velké kuráži a brilantnímu létání, ale i jasnému uvažování a mysli, kterou stále projevuje. Jeho příklad má velkou cenu ostatním pilotům v jeho peruti. Během nedávných operací sestřelil pět strojů za jedenáct dní, včetně dvou v jednom dni
(D.F.C. uveřejněn 3. srpna 1918.)


21.09.1918

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace ke 2. znovuudělení Záslužného leteckého kříže - DFC & 2 bars v London Gazette z 21. září 1918
Nadpor. (Dočas./Kapt.) Arthur Henry Cobby, D.F.C. (Australian Flying Corps).
Jednoho večera tento důstojník, ve společnosti s dalším strojem napadl pět stíhaček Pfalz, zničil dvě; jednu v plamenech a jedna se rozpadla ve vzduchu. Důstojník, který ho doprovázel srazil třetí stroj do neřízeného pádu. Zatímco se účastnil tohoto souboje, tak byli napadeni zhora pěti trojplošníky. Projevujíc chladný úsudek a blilantní pilotáž, kapitán Cobby se vyhnul tomuto útoku a vrátil se bezpečně k vlastním liniím, oba stroje byly nepoškozené. Odhodlaný a nejzkušenější velitel, který zničil dvacetjedna nepřátelských strojů a balónů, včetně tří strojů a dvou balónů během čtyř dní.
(Oznámení udělení prvního znovuudělení se nachází též v tomto výtisku, DFC uveřejněn 3. srpna 1918.)


02.11.1918

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
Citace k Řádu za vynikající službu - DSO v London Gazette z 2. listopadu 1918
Nadpor. (Dočas./Kapt.) Arthur Henry Cobby, D.F.C. (Australian F.C.).
16. srpna tento důstojník vedl organizovaný nálet na nepřátelské letiště. Ve výšce 200 stop zaznamenal přímé zásahy svými bombami a zapálil dva hangáry; poté zahájil palbu na stroj, který stál na ploše. Stroj vzplál. Poté napadl svými kulomety vojáky a mechaniky, čímž způsobil mnoho ztrát. Následujícího dne vedl další důležitý nálet na letiště, zapálil dva hangáry a efektivně bombardoval zbraňové oddíly, protiletadlové baterie atd.
Úspěch těchto dvou náletů z velké částí závisel na cílevědomém a zkušeném vedení toho důstojníka.


27.12.1918

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

DD.MM.1935

Jubilejní stříbrná medaile Krále Jiřího V
King George V Silver Jubilee Medal
-

DD.MM.1937

Korunovační medaile 1937
Coronation Medal 1937
-

10.03.1944

Jiřího medaile
George Medal
-

16.06.1944

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

15.04.1948

Medaile Svobody
Medal of Freedom
-

DD.MM.1953

Korunovační medaile Královny Elisabeth II
Queen Elizabeth II Coronation Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile stříbrná
British War Medal Silver
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Pacifická hvězda
Pacific Star
-

DD.MM.RRRR

Australská služební medaile 1939-45
Australia Service Medal 1939–45
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za výkonnost v letectvu
Air Efficiency Award
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Cobby
https://en.wikipedia.org/wiki/Morotai_Mutiny
www.theaerodrome.com
https://vwma.org.au/explore/people/375398
https://warthunder.com/cz/news/892--cz
URL : https://www.valka.cz/Cobby-Arthur-Henry-t235177#649654Verze : 1
MOD
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Cobby

Cobby, Arthur Henry - Wing Commander Harry Cobby v roce 1940

Wing Commander Harry Cobby v roce 1940
Cobby, Arthur Henry - letecký komodor Cobby a plukovník Caldwell na Motorai v lednu 1945.
Dvě nejúspěšnější australská esa dvou válek, které sice dělí jeden a půl sestřelu, 17 let a 28 let služby, ale spojuje dravčí instinkt, charisma a to, že jsou nejlepšími žijícími australskými piloty, bohužel za 4 měsíce se tyto esa museli rozejít po událostech tzv. Morotaiské vzpoury, kdy Caldwell a dalších 7 pilotů odmítalo přeřazení od stíhaní k napadání pozemních cílů, všechna vina byla nakonec svalena na Cobbyho, který byl odpovědný za nulovou morálku mužstva a velení převzal Frederick Scherger.

letecký komodor Cobby a plukovník Caldwell na Motorai v lednu 1945.
Dvě nejúspěšnější australská esa dvou válek, které sice dělí jeden a půl sestřelu, 17 let a 28 let služby, ale spojuje dravčí instinkt, charisma a to, že jsou nejlepšími žijícími australskými piloty, bohužel za 4 měsíce se tyto esa museli rozejít po událostech tzv. Morotaiské vzpoury, kdy Caldwell a dalších 7 pilotů odmítalo přeřazení od stíhaní k napadání pozemních cílů, všechna vina byla nakonec svalena na Cobbyho, který byl odpovědný za nulovou morálku mužstva a velení převzal Frederick Scherger.

URL : https://www.valka.cz/Cobby-Arthur-Henry-t235177#649655Verze : 0
MOD