Main Menu
User Menu

Národní řád cti a zásluh [1926]

National Order of Honour and Merit

Ordre National Honneur et Mérite

     
Název:
Name:
Národní řád cti a zásluh
Název v originále:
Original Name:
Ordre National Honneur et Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649202Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád cti a zásluh - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre National Honneur et Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649204Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád cti a zásluh - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre National Honneur et Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649205Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád cti a zásluh - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre National Honneur et Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649206Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád cti a zásluh - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre National Honneur et Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649207Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád cti a zásluh - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre National Honneur et Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649208Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád cti a zásluh - velkokříž
National Order of Honour and Merit - Grandcross
Ordre National Honneur et Mérite
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.11.1998 Castro, Fidel
DD.MM.2011 Clinton, William Jefferson
DD.MM.RRRR Eisenhower, Dwight David
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649209Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád cti a zásluh - velkodůstojník
National Order of Honour and Merit - Grandofficer
Ordre National Honneur et Mérite
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649210Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád cti a zásluh - komandér
National Order of Honour and Merit - Commander
Ordre National Honneur et Mérite
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Vogel, Clayton Barney
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649211Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád cti a zásluh - důstojník
National Order of Honour and Merit - Officer
Ordre National Honneur et Mérite
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649212Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád cti a zásluh - rytíř
National Order of Honour and Merit - Knight
Ordre National Honneur et Mérite
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-cti-a-zasluh-1926-t235002#649213Verze : 0
MOD